Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

buradanbastir.com MESAFELİ TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. (SATICI) buradanbastir.com: Ünvanı : Gizem Sevilmiş (buradanbastir.com)

Adres : ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:82 E/270 ÜSKÜDAR-İSTANBUL

Telefon: 0533 015 57 02

Mersis No : ????

1.2. ALICI:

Adı soyadı : ……………………………………

Firma Adı : ……………………………………

Adresi :……………………………………

Telefon: …………………………………… / Email: ……………………………………

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’NIN Gizem Sevilmiş’e ait buradanbastir.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yapacağı ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Bu belge yukarıda zikredilen taraflar arasında, buradanbastir.com’ın hizmetlerine erişim için online olarak üyeleri onayına sunduğu sözleşme yerine geçmek üzere akdedilmiştir. buradanbastir.com’un sipariş için sunması sebebi ile ALICI tarafından online olarak aksi metinler onaylansa dahi taraflar arasında işbu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

2.2. İşbu Sözleşme’de açıkça zikredilen hak ve yükümlülüklerin mahiyeti ve/veya atıf yapılan mevzuat hükümleri Tüketici mevzuatına dahil olsa dahi taraflar, tacir olduklarından bahisle bu hususların işbu sözleşme tahtında uygulanmayacağı iddiasında bulunamaz. Bu hususlar dışında taraflar, ticari alım satımlarda geçerli olan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve burada sayılmayan genel hükümlere tabi olup, tüketicinin korunması hakkındaki kanun taraflar tacir ve esnaf olduklarından, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2. ÜRÜN BİLGİLERİ :

Ürün Adı: ……………………………………

KDV Hariç Birim Fiyat: ……………………………………

KDV Hariç Toplam Tutar: ……………………………………

KDV Oranı: ……………………………………

SATIŞ BEDELİ : ……………………………………

KARGO BEDELİ : ……………………………………

4. TESLİM YERİ VE ZAMANI

4.1. Teslimat Bilgileri :

Teslimat Adresi: ……………………………………

Teslim Edilecek Kişi: ……………………………………

Fatura Adresi : ……………………………………

4.2. ALICI tarafından bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenen ürünler, ödemenin tamamlanmasından sonra ALICI’NIN yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin bir süre sayılmamakla birlikte 1 iş günü içerisinde ancak İstanbul dışı veya istisnai hallerde 7 iş gününe kadar teslim edilecektir. Siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması durumunda buradanbastir.com, durumu 1(bir) iş günü içerisinde ALICI’ya bildirir. Ayrıca buradanbastir.com varsa ilgili ürünün muadili hakkında ALICI’ya bilgi verir. Bu halde taraflar, siparişi iptal etmekte serbesttir. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya ALICI’NIN teslimat adresini değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünlerden buradanbastir.com sorumlu tutulamaz.

4.3. buradanbastir.com, ALICI’NIN vermiş olduğu teslimat adreslerini doğrulamakla ve kontrol etmekle yükümlü değildir. ALICI’NIN vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan ALICI sorumlu olup 3. Kişi/Kurumlara yapılan teslimat işbu sözleşme belirtilen sürelerin uzaması ve teslimatın yapılmamış olması anlamında yorumlanmaz ve ALICI’NIN işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını kaldırmaz.

5. ÖDEME

5.1. ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak buradanbastir.com hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapabileceği gibi, havale/EFT ve kapıda nakit ödeme yöntemiyle de yapabilir.

5.2. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde buradanbastir.com, ALICI tarafından sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin bedelin kendi hesabına geçmesi ile birlikte ilgili siparişi 2 iş günü içinde işleme alır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerden buradanbastir.com sorumlu tutulamaz.

5.3. ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca buradanbastir.com’a ödemek zorundadır. buradanbastir.com, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.

6. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale getirilen ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi mümkün değildir.

6.2. Alıcı, sipariş verirken yüklediği dosyanın içeriğinden ve kalitesinden sorumludur. Buradanbastir.com dosya üzerinde herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapmadan baskı işlemini gerçekleştirir. 

6.3. Sipariş konusu ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, grafik düzenleme vs.) ücretler kesilerek tutar Alıcı’ya 10 (on) iş günü içinde iade edilecektir.

7. MADDE 7: AYIPLI ve EKSİK MALLARDA UYGULANACAK USUL

7.1. ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp ve eksiklik kontrolü yapmakla mükelefftir.

7.2. ALICI, Teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 2 gün içerisinde derhal durumu buradanbastir.com’ a ihbar edeceğini aksi halde teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

7.3. ALICI, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal buradanbastir.com’a ihbar edeceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

7.4. ALICI, Ayıp ihbarı ile birlikte Siparişlerim alanından iade işlemlerini başlatarak ” ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak buradanbastir.com’a göndermekle mükelleftir.

7.5. buradanbastir.com, Usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak ALICI’nın beyanlarında haklı olduğunun anlaşılması halinde ayıplı ürünü değiştirerek ALICI’ya tüm masrafları karşılamak üzere, yeni ürünü teslim eder veya ayıplı ürünün bedelini iade eder.

7.6. ALICI’nın, İade etmiş olduğu ürünün stoklarda kalmaması ya da benzeri nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânı olmadığı halde buradanbastir.com ürün bedelini ALICI’ya faiz ödemeksizin iade edeceğini beyan eder. Bu durumda ALICI iade faturası kesmek ve buradanbastir.com’a ulaştırmak zorundadır.

7.7. Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden buradanbastir.com sorumlu tutulamaz.

EFT/Havale ödemesi ile yapılan alışverişe ait para iadesi web sitesi üzerinden iade /iptal talebi başlatıldığında ALICI tarafından sisteme girilen IBAN’a yapılır. IBAN’ın tam ve eksiksiz olması ALICI’nın sorumluluğundadır.

7.8. Ürün/Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE buradanbastir.com İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.

7.9. ALICI, Satın almış olduğu ürünün kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale edilmesi gerektiğini bildiğini aksi halde yetkisiz kişilerce yapılan müdahale nedeni çıkabilecek her türlü sorun/uyuşmazlıkta buradanbastir.com’ı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

8. GİZLİLİK

8.1. buradanbastir.com tarafından ALICI’ya üyelik sırasında sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin buradanbastir.com tarafından saklanması’ seçeneğinin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, ALICI buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler buradanbastir.com tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, buradanbastir.com tarafından gizli tutulacaktır.

8.2. ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3.kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur, buradanbastir.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8.3. TARAFLAR, iş bu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

8.4. ALICI, iş bu sözleşmeyi imzalamakla buradanbastir.com’a ait www.buradanbastir.com adresli internet sitesinde yer alan gizlilik sözleşmesini ve KVKK dokümanlarını ve KVKK bilgilendirmesini okumuş ve kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. MÜCBİR NEDENLER

9.1. Genel seferberlik, grev, deprem, sel, satıcının barındırma, lojistik, ulaşım ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler/ürün bedellerinin sistem hatası nedeniyle gerçek fiyatından farklı görünmesi ve benzeri gibi nedenler mücbir neden olarak kabul edilecektir. Bu durumda buradanbastir.com İşbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

9.2. Mücbir nedenin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. buradanbastir.com, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’NIN İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda buradanbastir.com, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ ya aynı ödeme yöntemi yoluyla iade edecektir.

10.2. Sözleşmenin ALICI’NIN kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’YA aittir.

10.3. ALICI, buradanbastir.com’ın İş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği takdirde bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edecektir. Bildirime rağmen buradanbastir.com’ın yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ALICI İşbu sözleşmeyi fesih ederek ürün teslim edilmiş ise ürünü iade ederek, iade faturası kesmek şartıyla ödenen bedelin iadesini isteyebilir. buradanbastir.com’ın kusuru nedeni ile fesih halinde ürün teslimat ve her türlü masraf buradanbastir.com’a aittir.

10.4. ALICI tarafından ödeme yükümlülüğü tam ve eksiksiz gereği gibi yerine getirilmemişse buradanbastir.com’ın işbu sözleşmeyi fesih ve malın tesliminden kaçınma hakkı mahfuzdur.

11. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla, sms veya telefon ile arama olarak yapılacaktır. TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta buradanbastir.com’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, telefon kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.K md. 193 gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI ve buradanbastir.com gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11: YETKİLİ MAHKEME

TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu sözleşme ALICI’NIN ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

SATICI: buradanbastir.com 

ALICI: ........................................

Tarih: ........................................

Aşağıdaki hususlar yalnızca tacir olarak sayılamayacak olanlar ve evde nihai kullanım olmak üzere yalnızca tüketici (tacir, şahıs şirketi dahil ticari vasfı) olanlar için geçerlidir:

12. FİYATLANDIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

12.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiş ve aksi belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

12.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

13. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

13.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

13.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş olduğu tasarımdaki tipografi hataları, imla hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan çözünürlük, yanlış baskı materyali seçme, ölçü ve renk hataları gibi oluşacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

13.3. Satıcı, baskıya verilecek ürünlerde basılmak üzere hazırlanan içeriğin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, uygun görmediği içerikleri kabul etmeme ve bu yöndeki siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

13.4. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen tasarım dosyasındaki renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, basılmış üründe görünen renklerle birebir aynı olmamasından, tasarım dosyasındaki renkler ile basılı ürün arasında ton farkı bulunmasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

13.5. Satıcı, bazı baskılı ürünlerin dış mekan kullanımına uygun olmadığını, güneşe veya rutubete maruz bırakılmayacağını, bazı baskılı ürünlerin uygun saklama koşulları içinde bulundurulması gerektiğini bildiğini kabul eder.

13.6. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

13.7. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

YETKİLİ MERCİİLER:

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.