Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları PDF İndir

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları PDF İndir

Öğretim teknolojileri ile ilgili kavramlar; Bu teknolojinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, farklı öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim ortamının teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamalarını gerçekleştirilmesi ve benzerleri şeklindedir. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, bu süreçlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu derste başarılı olabilmek ve konuların kalıcı şekilde öğrenilmesi için ekstra ders notlarının kullanılması yararlı olacaktır.

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ders notlarının PDF versiyonlarını sizler için hazırladık. Özet ve şablonların bulunduğu notlar yazımızda. Bu notların daha net anlaşılabilmesi için önce bazı başlık ve terimleri incelemekle işe başlayalım.

 

Öğretim Teknolojisi Nedir?

Öğretim teknolojisinin en kısa tanımı; bilimsel bilgilerin öğretme ve öğrenme problemlerinin çözümü için kullanılması şeklindedir. Bir başka tanıma göre ise; belirlenen hedefler doğrultusunda, etkili bir öğretim için iletişim ve öğrenme alanlarındaki araştırmaların ve insan kaynakları ile diğer kaynakların birlikte kullanılmasıyla bütün öğretme ve öğrenme sürecinin sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi şeklindedir.

 

Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı Konu Anlatımı 

Günümüzde öğretim teknolojisi ve materyallerin önemi, geçmişe kıyasla çok daha fazladır. Zira geçmişte öğrenciler açısından bilginin temel ve tek kaynağı öğretmen iken, günümüzde yaşanan değişimlerle birlikte bu durum değişmiştir. Öğrenciler, dış dünyada gördükleri ve karşılaştıkları zengin uyarıcıların benzerlerini öğrenme ortamında, yani sınıfta da görmek ister.

Öğrenme sürecinde öğrenciler, olabildiğince fazla duyu organını etkin olarak kullanmayı arzular. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak isimlendirilen bu yöntem için öğretim teknolojileriyle materyaller son derece önemlidir.

Bu alandaki teknoloji ve materyaller, uzun zamandır vardır. Ancak son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Çözümü çok zor olduğu düşünülen eğitim problemlerinin önemli bir kısmı öğretim teknolojileri ve materyalleri ile etkili olarak çözülebilmektedir. Dolayısıyla bu alanın eğitim ve öğretim süreçlerindeki önemi, tahmin edilenden çok daha fazladır.

Etkili öğrenme için sınıftaki öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve ortam-öğrenci etkileşimlerinin üst seviyede olması gerektiği, artık bilinen bir gerçektir. Bu yüksek etkileşim ise öğretim teknolojileri ve materyaller ile etkili olarak sağlanabilir.

İlginizi Çekebilir: Sınıf Yönetimi Ders Notları PDF İndir | Başarınızı Artıracak Notlar!

 

Öğretim Materyali Türleri Nelerdir?

Öğretim materyallerinin kendi içerisinde farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlara ilişkin genel detaylar şu şekildedir:

·  Zihin Farkındalığına Göre 

Soyut, somut ve hem soyut hem de somut materyallerdir.

·  Duyu Organlarına Göre 

İşitsel, görsel ve hem işitsel hem de görsel teknoloji destekli araçlardır.

·  Temin Edilme Durumuna Göre 

Hazır olarak satın alınacaklar, öğretmen tarafından tasarlanarak geliştirilecekler ve öğrenciye yaptırılacak olan basit materyallerdir.

 

Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Öğretim materyallerinin istenen sonuçları verebilmesi için doğru seçimin yapılması önemlidir. Bu noktada seçimi etkileyecek olan unsurlar genel itibariyle şu şekildedir:

·  Öğretim Hedefleri

Öğretim sürecinde kullanılacak materyallerin, öğrencilerin öğretim hedeflerine daha kolay ve daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlaması gerekir.

·  Kısıtlamalar 

Eğitim ortamı, zaman, bütçe, araç- gereç kullanımına dair bilgi yetersizliği ve kalabalık öğrenme ortamları gibi kısıtlamalar, öğretim süreçlerine etki etmektedir.

·  Öğrenci Özellikleri 

Öğrencilerin yaş, sosyoekonomik durum ve sağlık gibi genel özellikleri; beceri, öğrenme hızı ve tutum türünden giriş davranışları ve öğrenme stilleri farklılık gösterir. Bundan dolayı kullanılan araç ve gereçlerin de bu özelliklere uygun olacak şekilde çeşitlenmesi gerekir.

·  Öğretim Yöntemi

Öğretmen tarafından öğretme sürecinde farklı öğretim yöntemlerinden yararlanılmalıdır. Bu süreçte konu, hedefler ve öğrenciler farklılaştığı için yöntemlerin de çeşitlenmesi ve farklılaşması gerekir. Bu yüzden öğretimde kullanılan yöntemlerle beraber materyallerin de farklılık göstermesi önemlidir.

·  Araç-Gereçlerin Özellikleri 

Öğretim araçlarının etkili olarak kullanılması, öğrencilerin güdülenmesini destekler. Öğrenme sürecinde aktif olarak kullanılan duyu sayısının artmasıyla birlikte öğrenme düzeyi ve kalıcılığı artmaktadır. Araç ve gereçlerin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Sadelik
 • Dayanıklı ve kullanışlı olma
 • Çekicilik
 • Öğrenci seviyesine uygun olma
 • Araç ve gereçlerin doğruluğu
 • Öğretim hedefine uygunluk

 

·  Öğretmen Özellikleri 

Tutum, öğretme stilleri, bilgi seviyesi ve öğretme-öğrenme sürecini planlama gibi öğretmen özellikleri, öğretme etkinliğinin düzeyini etkilemektedir.

·  Öğretim Ortamının Özellikleri 

Büyüklük, ışık ve ses gibi değişkenler açısından öğretim ortamları farklı özelliklere sahip olabilmektedir.

 

Tasarım İlkeleri

Tasarım ilkeleri şunlardır:

 • Yakınlık
 • Hizalama
 • Vurgu
 • Denge
 • Bütünlük

İlginizi Çekebilir: Temel Hukuk Özet Ders Notları PDF İndir

 

Materyal Hazırlama İlkeleri

Materyallerden istenen sonuçların alınabilmesi için hazırlama sürecinde dikkate alınması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkelere ve söz konusu ilkelere ilişkin detaylar şu şekildedir:

·  Hedef 

Kullanılacak materyallerin öğretim hedeflerine uygun olması gerekir.

·  Yenilik

Görsel öğelere yeni öğelerin dahil edilmesidir.

·  Birleştiricilik 

Birbirine benzer ve yakın olan olay ve nesnelerin hatırlanması daha kolaydır.

·  Değişmezlik 

Özellikleri daha önceden bilinen objelerin algılanmasında birçok özelliğin hatırlanmasıdır.

·  Basitlik 

Belirginle belirgin olmayan, basitle karışık olan ve bilinenle yeni olan arasında bir denge bulunmasıdır.

·  Öğrenciye Uygunluk 

Materyallerin öğrenci özellikleri ve farklılıklarına uygun olması gerekir.

·  Çok Örnek (Anlaşılırlık) 

İlke, kural, genelleme ve kavramların çok sayıda örnekle sunulması gerekmektedir.

·  Görelik  

Görsel, şema, resim ve şekillerin herkesin aynı şekilde anlayacağı şekilde hazırlanması gerekir.

·  Seçicilik (Vurgulama) 

Dikkat çekmeyi kolaylaştırıcı unsurların materyale yerleştirilmesi gerekir. Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

o   Farklı bir şeklin içerisinde gösterme

o   Farklı renkler kullanma

o   Önemli hususun yanına özel bir sembol ekleme

o   Altı harfi geçmeyecek şekilde büyük harflerle dikkat çekme

·  Tamamlama 

Bazı durumlarda nesnenin veya olayın tamamı yerine, sadece bir bölümünü vermek daha etkilidir.

·  Anlamlılık (İçeriğe Uygunluk) 

Kullanılacak materyalin anlamlı ve içeriğe uygun olmasıyla öğrenme süreci kolaylaşır.

·  Bilinenden Başlama 

İçeriğin bilinenden bilinmeyen, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru düzenlenmesi gerekir.

·  Fonun Anlamlılığı 

Hedefe uygun olacak şekilde figüre anlam katacak fonların kullanılması gerekir.

·  Kapalılık 

Şekillerin açık ve yarım bırakılmaması ve belirli olması gerekir.

·  Derinlik (Perspektif) 

Nesneler yakın olduklarında gerçek boyutlarında görülürken, uzak olduklarında ise renkleri soluyor ve boyutları küçülüyor gibi görünür. Bu durum, derinlik kavramı ile açıklanır. Materyallerin hazırlanmasında derinliğe önem verilmesi gerekir.

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları PDF

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi, bu alanda yaşanan tarihsel gelişimi ve bu alanın kuramsal temellerini öğretmen adaylarına aktarmayı hedefler. Bunun yanında öğretmen adaylarının uygun materyal seçimi yapabilmesi ve sıfırdan materyalleri tasarlaması yönünde beceri kazanması da yine bu dersin önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Böylesine bir derste başarılı olabilmek için doğru ders notlarını kullanmak büyük bir öneme sahiptir.

Bu noktada ihtiyacınız olan ders notlarının tüm detaylarının bulunduğunu öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ders notları PDF dosyasına aşağıdaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.

 

>>> Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notlarını İndirmek İçin Tıklayın <<<

 

PDF olarak indirdiğiniz ders notlarının tercihinize göre buradanbastir.com ile çıktılarını alabilir, kağıt üzerinden daha etkili çalışabilirsiniz. Üstelik kapınıza kadar teslim edilir.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 • https://alonot.com/ogretim-teknolojileri-ve-materyal-tasarimi-ders-notu/
 • https://kaanonaran.files.wordpress.com/2015/02/materyal-tasarimi-19-04-2014.pdf
 • https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1759
 • http://www.jret.org/FileUpload/ds217232/File/otmgcomplete.pdf
 • https://madran.net/bote-205-ogretim-teknolojileri-ve-materyal-gelistirme/
 • https://egitim.yeditepe.edu.tr/tr/turk-dili-ve-edebiyati-ogretmenligi-programi/dersler/2317
 • https://ebs.istanbul.edu.tr/home/izlence/?id=563645&bid=0#:~:text=%C3%96%C4%9Fretim%20Teknolojileri%20ve%20Materyal%20Tasar%C4%B1m%C4%B1,ve%20de%C4%9Ferlendirebilme%20becerileri%20kazand%C4%B1rmay%C4%B1%20ama%C3%A7lamaktad%C4%B1r.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler