Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB 9. Sınıf Tekrar Testleri: Bilgi Seviyenizi Ölçecek PDF Testler

9. Sınıf PDF Tekrar Testleri ile Başarıya Ulaşın!

MEB 9. Sınıf Tekrar Testleri: Bilgi Seviyenizi Ölçecek PDF Testler

 

 

Lise, öğrencilerin gelecekteki meslekleri ve kariyerleri için büyük bir öneme sahiptir. Liseye başlanan ilk dönemlerde düzenli ve planlı bir çalışma sistemi oturtulmalıdır. Ders çalışma alışkanlığının 9.sınıftan itibaren kazanılması büyük bir öneme sahiptir. İşte bu noktada tekrar testleri de çözülmeli ve yapılan çalışmaların sonuçları görülmelidir. Bilgi seviyenizi ölçecek PDF testleri, 9.sınıftan itibaren lise eğitiminde en büyük yardımcılarınızdan biri olacaktır.

 

MEB 9. Sınıf Tekrar Testleri (PDF)

Tekrar testleri, adından da anlaşılacağı gibi konuları ne kadar öğrendiğinizi ölçmeniz ve bir anlamda tekrar etmeniz için geliştirilmiş testlerdir. Bu testleri çözerek geçmişteki bilgilerinizi tazeleyebilir ve konuları unutma riskini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Söz konusu testlerin periyodik olarak çözülmesi, bilgilerin taze kalması adına oldukça önemlidir. Aksi durumda geçmişte çok iyi öğrendiğiniz konuları zamanla unutabilir ve o konuyla ilgili çıkan sorularda zorlanabilirsiniz.(1)

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fizik

2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi
3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi
4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi
5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi
6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi
7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi
8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi
9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Kimya

Biyoloji

Coğrafya

2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi
3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi
4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi
5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi
6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi
7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi
8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi
9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Tarih

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi
3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi
4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi
5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi
6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi
7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi
8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi
9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

 Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: En Yakın Fotokopici İçin Haritadan Konum Aramanıza Gerek Yok!

 

MEB 9. Sınıf Dersler ve Konuları

9.sınıfta göreceğiniz dersler hakkında genel bir bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Dersler hakkında bilgi sahibi olmak, konuları daha iyi anlamanıza ve sınavlardan daha yüksek notlar almanıza yardım edecektir. 9.sınıfın en önemli dersleri ve bunlara ilişkin detaylar genel olarak şu şekildedir:

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Edebiyat Nedir?Tiyatro
HikâyeBiyografi
ŞiirMektup / E-posta
Masal/FabiGünlük / Blog
Roman

-

Dersin Amacı: Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilerin dil konusunda bilinçlenmelerini ve dillerini geliştirmelerini sağlamak için verilir. Kendi diline vakıf olan öğrencilerin edebiyat alanındaki çalışmalar konusunda bilgi sahibi olması, edebi eserleri incelemesi ve bunları yaparken dillerini zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Dili, yaşamın her alanında etkili ve doğru kullanmak da yine amaçlanan hedefler arasındadır.

 

MATEMATİK DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

MantıkDenklemler ve Eşitsizlikler II
KümelerÜçgenler
Denklemler ve EşitsizliklerVeri

Dersin Amacı: Matematik ile öğrencilerin problem çözme becerisi geliştirmesi ve ilgili beceriyi yaşamın farklı alanlarında kullanması hedeflenir. Matematiğin sürekli olarak hayatın içinde olduğu, analitik düşünme ve analiz yapma becerileri ile yakın ilişkide olduğu fark ettirilir. Matematik, sadece dört işlemden ibaret değildir ve düşünce yapısını etkileyen çok olumlu yönleri de vardır.

 

FİZİK DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Fizik Bilimine GirişEnerji
Madde ve ÖzellikleriIsı ve Sıcaklık
Hareket ve KuvvetElektrostatik

Dersin Amacı: Fizik dersi, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirme, merak uyandırma ve onları keşfetmeye teşvik etme amaçlarına sahiptir. Bilimsel sorgulamaların doğasını anlamak, bilimsel sorgulama yapmak, şüpheci olmak ve bilimsel bilgileri elde ederek paylaşmak gibi çok özel hedefleri olan bir derstir. Dersin neredeyse tüm konuları bilimsel delillere, kanıtlara ve ispatlara dayanır. Bilim, dersin her yerinde ve her anında bulunur.

 

KİMYA DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Kimya BilimiKimyasal Türler Arası Etkileşimler
Atom ve Periyodik SistemMaddenin Halleri
Kimyasal Türler Arası EtkileşimlerDoğa ve Kimya

Dersin Amacı: Kimya dersinin temel amacı; kimya tarihini, zaman içerisinde nasıl geliştiğini, neden-sonuç ilişkisini ve şüpheciliği kavratmaktır. Bunun için hayatın her alanında gerçekleşen ve kimyanın alanına giren olayların gelişim süreçleri kavrattırılır. Kimyasal teknolojilerin insan yaşamını nasıl etkilediği, çevreye olan etkilerinin neler olduğu da yine hedefler arasında yer alır.

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: En Ucuz Çıktı Nereden Alınır? (İşte Bakmanız Gereken Yerler)

 

BİYOLOJİ DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Yaşam ve BiyolojiCanlılar Dünyası
Hücre

-

Canlılar Dünyası

-

Dersin Amacı: Biyoloji dersinden öğrencilerin doğayı anlayarak yorumlayabilmesi, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi, bilimsel ve pozitif düşünce yapısı kazanması, toplumların gelişmesi için bilimin ne kadar önemli olduğunu fark etmesi hedeflenir. Doğaya, çevreye ve başkalarına saygı duymayı öğrenmelerini beklemek de yine bu dersin temel hedefleri arasında gösterilebilir.

 

COĞRAFYA DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Doğal SistemlerBeşeri Sistemler

-

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

-

Çevre ve Toplum

Dersin Amacı: Coğrafya bilimi, insanların içinde yaşadıkları doğayı ve çevreyi yakından tanımasını hedefler. 9.sınıfta verilen coğrafya dersinin de temel amacı budur. İnsan ve doğa ilişkisinin sorgulanması, evrene ilişkin temel unsurların yaşamla ilişkilendirilmesi, beşeri sistemin nasıl işlediğinin fark edilmesi gibi farklı hedefleri de vardır.

 

TARİH DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Tarih ve Zamanİlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İnsanlığın İlk Dönemleriİslam Medeniyetinin Doğuşu
Orta Çağda DünyaTürklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Dersin Amacı: Tarih dersinde Atatürk ilke ve inkılaplarının kavratılması, tarih bilincinin kazandırılması, sorgulayan ve girişimci kişilerin yetiştirilmesi hedeflenir. Medeniyetlerin geçmişlerini, dayandıkları temel ilkeleri, milli ve manevi değerleri ile kültürlerini tanımaları da amaçlanır.

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS KONULARI

I. Dönem

II. Dönem

Bilgi ve İnançİslam ve İbadet
Din ve İslamGençlik ve Değerler
İslam ve İbadetGönül Coğrafyamız

Dersin Amacı: Dini, vicdani, insani ve bilimsel değerlerin fark ettirilmesi ilgili dersin en önemli hedefleri arasında yer alır. Akla ve bilime uygun olarak verilen dini eğitim ile yeni nesillerin yetiştirilmesi amaçlanır. Geçmişte ve günümüzdeki insanların dinleri yakından incelenir. Böylece insanların dini değerlere nasıl yaklaştıkları ve kabullendikleri fark ettirilir.(2)

 

9. Sınıf Öğrencileri Nasıl Ders Çalışmalı?

Eğitim-öğretim döneminde başarılı olmak ve üniversite sınavları için iyi bir temel oluşturmak için 9.sınıftan itibaren düzenli ve planlı bir şekilde derslere çalışılması önemlidir. Ancak burada esas olan sadece çalışmak değil, etkili ve verimli çalışmaktır. Dolayısıyla öğrencilerin nasıl ders çalışacaklarını bilmesi gerekir.

Bilindiği gibi liseden itibaren dersleri sayısal ve sözel olarak iki ayrı sınıfa ayırmak yanlış olmaz. Bu iki ayrı sınıftaki derslerde uygulanacak çalışma yöntemleri de farklıdır. Sayısal dersler çalışılırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Düzenli olarak tekrarlar yapılmalıdır.
  • Ders çalışırken notlar alınmalıdır.
  • Konular, tek bir kaynaktan değil, birden fazla kaynaktan çalışılmalıdır.
  • Bol soru çözülmelidir.

Sözel dersler çalışılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan öne çıkanlar ise şunlardır:

  • Konuları görselleştirerek çalışabilirsiniz. Böylece derslerin ağırlığı azaltılmış olur.
  • Konuya ilişkin videolar izlenebilir.
  • Önemli yerlerin altı çizilebilir veya notlar alınabilir.
  • Renkli kâğıtlara yazarak çalışabilir.

9.sınıf, lisenin ilk yılıdır ve oldukça önemlidir. Bu yıl içerisinde mutlaka ders çalışma sisteminizin oturması gerekir. Bunu başaran öğrenciler hem derslerinde daha başarılı olur hem de üniversite sınavına çok daha etkili bir şekilde hazırlanma imkânı yakalar.(3)

Bu dönemde sık sık tekrarlar yapılmalı ve geçmişte öğrenilen bilgilerin ve konuların daima taze kalması sağlanmalıdır. Konuların ardından hemen soru çözümü yapılmalı ve konular pekiştirilmelidir. Yazarak çalışma seçeneği de dikkate alınmalıdır.

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: 1000 Sayfa Fotokopi Ne Kadar? (Çıktı Maliyetini Düşürme Yolları)

 

Çıktı Alarak Sınavlara Daha İyi Hazırlanın

Çıktı alarak ders çalışmak, bu dönemdeki en etkili seçeneklerden biridir. Çıktıların üzerine rahatlıkla notlar alabilmeniz, önemli noktaların altlarını çizebilmeniz ve hatta bazı yerleri kesebilmeniz mümkündür. Çıktı şeklindeki testler ve çalışma notları, sizlere bu noktada önemli bir özgürlük verir. İlgili özgürlük ise hem zamanı etkili kullanmanızı sağlar, hem de çalışma verimliliğinizi arttırır.

Çıktı almak için tercih edebileceğiniz en önemli seçenek online baskı merkezleridir. Hem kaliteli, hem de ekonomik olmaları, en önemli avantajlarıdır. Buradanbastir.com sitemizden vereceğiniz siparişler, hızlı bir şekilde hazırlanmakta ve en kısa sürede sizlere ulaştırılmaktadır.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler