Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB Kazanım Kavrama Testleri 12. Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Kazanım Kavrama Testleri 12.Sınıf

MEB Kazanım Kavrama Testleri 12. Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim verilen dönemde öğrencilerin kazanımları edinme seviyelerini tespit etmek için Kazanım Kavrama Testlerini kullanmıştır. Bu testlerin direkt olarak bakanlık bünyesinde bulunan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanması oldukça önemlidir.

Kazanım kavrama testleri 12.sınıf öğrencilerinin derste öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca sene sonunda yapılacak olan YKS için de önemli bir hazırlık aracıdır. Öğrencilerin mutlaka MEB tarafından hazırlanan bu soruları çözmeleri, soru tiplerine aşinalık kazanmaları ve eksiklerini bu sorular üzerinde görmesi gerekir.

Hem derslerinizde hem de üniversite sınavınızda başarınıza katkı sağlayacak olan 12. Sınıf kazanım kavrama testlerinin tüm PDF indirme linkleri yazımızda.

 

12.Sınıf Kavrama Testleri  

Bu testler, yıl boyunca okulda işlenen ünitelerin genel bir tekrarı şeklindedir. Öğrencilerin kazanımları edinme düzeylerini tespit etmeye yönelik olarak hazırlandığı için konuları tamamen kapsar. Düzenli olarak bu testlerin çözülmesi, konuların daha kolay kavranmasına ve öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olur.

 

·  Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri

12.sınıftaki Türk dili ve edebiyatı dersinin genel olarak Cumhuriyet dönemi edebiyatına ayrıldığı bilinmektedir. Bu sınıfın programı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu, Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Şiir ve Öğretici Metinler şeklindeki dört üniteden ve bunlardan sonra gelen Cumhuriyet Dönemi’nin Genel Özellikleri isimli bölümden oluşur. Son bölümde öğrencilerin yazılı ve sözlü çıkarımlar yapması hedeflenmiştir.

Bilindiği gibi Türk edebiyatının en zengin dönemlerinden biri Cumhuriyet dönemi edebiyatıdır. Bu yüzden üniteler hazırlanırken tema bakımından gruplandırmalar yapılmıştır. Diğer sınıflardaki gibi metinlerin ortak özellikleri esas alınmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerilerle metinleri incelemesi, analiz etmesi, yorumlaması ve değerlendirmesi hedeflenmiştir.

TEST 1(Edebiyat ile Felsefe - Psikoloji Arasındaki İlişki - Türkçenin Önemli Sözlükleri   Dilin   Tarihî   Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler)
TEST 2(Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)
TEST 3(1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye - Küçürek (Minimal) Hikâye - 1)
TEST 4(1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye - Küçürek (Minimal) Hikâye - 2)
TEST 5(Kelimede Anlam)
TEST 6(Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı)
TEST 7(Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir)
TEST 8(Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri)
TEST 9(Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir - 1)
TEST 10(1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir)
TEST 11(1980 Sonrası Türk Şiiri)
TEST 12(Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri)
TEST 13(Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)
TEST 14(Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)
TEST 15(1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)
TEST 16(1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)
TEST 17(1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı)
TEST 18(Paragrafta Anlam - 1)
TEST 19(Paragrafta Anlam - 2)
TEST 20(1950 Sonrası Türk Tiyatrosu - 1)
TEST 21(1950 Sonrası Türk Tiyatrosu - 2)
TEST 22(Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Deneme)
TEST 23(Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev)
TEST 24(İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev)

 Bu da ilginizi çekebilir : TYT Türkçe Çıkmış Sorular PDF İndir (2010 – 2021 Tüm Yıllar)

 

·  Matematik (Temel Düzey) Kazanım Testleri

12.sınıf matematik programı ile öğrencilerin matematiksel dili ve terminolojiyi doğru kullanması, matematiksel modelleme yapması, problem çözmesi gibi beceriler kazanması hedeflenmiştir. Kazanım kavrama testleri 12.sınıf öğrencilerinin matematikte bu becerileri hangi seviyede edindiklerini etkili olarak ölçmektedir.

TEST 1(Üslü İfadeler)
TEST 2(Köklü İfadeler)
TEST 3(Bilinçli Tüketici Aritmetiği - 1)
TEST 4(Bilinçli Tüketici Aritmetiği - 2)
TEST 5(Veri Analizi)
TEST 6(Ölçme – 1)
TEST 7(Ölçme - 2)
TEST 8(Küre ve Silindir)

 

·  Matematik (İleri Düzey)

İleri düzey matematik, geleneksel matematik eğitimini farklı bir anlayışla sunar. Öğrencilerin yaşayacakları farklı deneyimleri analiz edecekleri, problem çözecekleri, tahmin yapacakları bir dil ve sistem kazanması hedeflenir. Verilen eğitimler, estetik gelişmeyi sağlarken, yaratıcı düşünmeyi de kolaylaştırır.

TEST 1(Üstel Fonksiyon)
TEST 2(Logaritma Fonksiyonu)
TEST 3(Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler)
TEST 4(Diziler - 1)
TEST 5(Diziler - 2)
TEST 6(Trigonometri - 1)
TEST 7(Trigonometri - 2)
TEST 8(Trigonometri - 3)
TEST 9(Trigonometri - 4)
TEST 10(Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler)
TEST 11(Limit)
TEST 12(Süreklilik)
TEST 13(Anlık Değişim Oranı ve Türev)
TEST 14(Türevin Uygulamaları - 1)
TEST 15(Türevin Uygulamaları)
TEST 16(Belirsiz İntegral - 1)
TEST 17(Belirsiz İntegral - 2)
TEST 18(Belirli İntegral - 1)
TEST 19(Belirli İntegral - 2)
TEST 20(Çemberin Analitik İncelenmesi)

Bu da ilginizi çekebilir : TYT Matematik Çıkmış Sorular PDF İndir (2018 – 2021 Tüm Yıllar)

 

·  Fizik Kazanım Testleri

Fizik dersi gören bir öğrencinin fizikteki kavram ve ilkeleri bilmesi, araştırma yöntemlerini bilmesi ve uygulaması beklenir. Bunlara ek olarak teknolojideki gelişmeleri ve toplumdaki değişimleri fiziki kavram ve bilgileri kullanarak ele alması, bilim ve teknolojideki tarihsel gelişimi anlaması da hedeflenir.

TEST 1(Çembersel Hareket - 1)
TEST 2(Çembersel Hareket - 2)
TEST 3(Çembersel Hareket - 3)
TEST 4(Çembersel Hareket - 4)
TEST 5(Çembersel Hareket - 5)
TEST 6(Basit Harmonik Hareket - 1)
TEST 7(Basit Harmonik Hareket - 2)
TEST 8(Basit Harmonik Hareket - 3)
TEST 9(Dalga Mekaniği)
TEST 10(Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - 1)
TEST 11(Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - 2)
TEST 12(Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - 3)
TEST 13(Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - 4)
TEST 14(Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - 5)
TEST 15(Modern Fizik - 1)
TEST 16(Modern Fizik - 2)
TEST 17(Modern Fizik - 3)
TEST 18(Modern Fizik - 4)
TEST 19(Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları - 1)
TEST 20(Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları - 2)

 

·  Kimya Kazanım Testleri

Kimya dersinin temel hedefi, kimya biliminin tanıtılması, yaşamın adeta her alanında olan kimyanın fark ettirilmesi ve farklı bir açıdan bakılmasının sağlanmasıdır. Kimya dersinin soyut ve anlaşılması zor bir ders olduğu yönündeki algıların olumluya çevrilmesi de yine önemli hususlardandır.

TEST 1(Kimya ve Elektrik - 1)
TEST 2(Kimya ve Elektrik - 2)
TEST 3(Kimya ve Elektrik - 3)
TEST 4(Kimya ve Elektrik - 4)
TEST 5(Kimya ve Elektrik - 5)
TEST 6(Kimya ve Elektrik - 6)
TEST 7(Kimya ve Elektrik - 7)
TEST 8(Karbon Kimyasına Giriş - 1)
TEST 9(Karbon Kimyasına Giriş - 2)
TEST 10(Karbon Kimyasına Giriş - 3)
TEST 11(Karbon Kimyasına Giriş - 4)
TEST 12(Organik Bileşikler - 1)
TEST 13(Organik Bileşikler - 2)
TEST 14(Organik Bileşikler - 3)
TEST 15(Organik Bileşikler - 4)
TEST 16(Organik Bileşikler - 5)
TEST 17(Organik Bileşikler - 6)
TEST 18(Organik Bileşikler - 7)
TEST 19(Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler - 1)
TEST 20(Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler - 2)

 

·  Biyoloji Kazanım Testleri

12.sınıf biyoloji dersi ile öğrencilerin yaşadıkları doğayı anlamaları ve yorumlamaları, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak analiz etmeleri hedeflenir. Ezbere değil, araştırma ve sorgulamaya dayalı bilgi esastır. Öğrencilerin pozitif ve bilimsel görüşe sahip olması, bilimin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu fark etmesi amaçlanır.

TEST 1(Nükleik Asitler - 1)
TEST 2(Nükleik Asitler - 2)
TEST 3(Protein Sentezi - 1)
TEST 4(Protein Sentezi - 2)
TEST 5(Genetik Uygulamalar)
TEST 6(Fotosentez - 1)
TEST 7(Fotosentez - 2)
TEST 8(Fotosentez ve Kemosentez)
TEST 9(Solunum - 1)
TEST 10(Solunum - 2)
TEST 11(Solunum - 3)
TEST 12(Bitkisel Yapılar - 1)
TEST 13(Bitkisel Yapılar - 2)
TEST 14(Bitkisel Hormonlar - 1)
TEST 15(Bitkisel Hormonlar - 2)
TEST 16(Bitkilerde Madde Taşınması - 1)
TEST 17(Bitkilerde Madde Taşınması - 2)
TEST 18(Bitkilerde Üreme - 1)
TEST 19(Bitkilerde Üreme - 2)
TEST 20(Canlılar ve Çevre)

 

·  Tarih Kazanım Testleri

Geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmek için tarihi bilmek ve hatta tarih bilincine sahip olmak gerekir. İnsanlık tarihi genelinde Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten günümüze geçirdiği süreçleri takip etmek ve anlamak, dersin hedefleri arasında yer alır. Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri fark etmek, anlamak, benimsemek ve davranışlarımızı buna göre şekillendirmek, 12.sınıf tarih dersinin amaçlarındandır.

TEST 1(20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 1)
TEST 2(20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 2)
TEST 3(Millî Mücadele - 1)
TEST 4(Millî Mücadele - 2)
TEST 5(Millî Mücadele - 3)
TEST 6(Millî Mücadele - 4)
TEST 7(Atatürkçülük ve Türk İnkılabı - 1)
TEST 8(Atatürkçülük ve Türk İnkılabı - 2)
TEST 9(Atatürkçülük ve Türk İnkılabı - 3)
TEST 10(Atatürkçülük ve Türk İnkılabı - 4)
TEST 11(Atatürkçülük ve Türk İnkılabı - 5)
TEST 12(İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - 1)
TEST 13(İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - 2)
TEST 14(II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - 1)
TEST 15(II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - 2)
TEST 16(II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - 1)
TEST 17(II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya - 2)
TEST 18(Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - 1)
TEST 19(Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye - 2)
TEST 20(21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya)

 

·  Coğrafya Kazanım Testleri

Öğrencilerin yaşadıkları şehir, bölge ve ülke başta olmak üzere tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları, bu dersin hedefleri arasındadır. Ayrıca edinilen bilgilerin etkili olarak kullanılması için öğrencilerin coğrafi donanıma sahip olmasını da amaçlar.

TEST 1(Doğadaki Ekstrem Olaylar)
TEST 2(Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi)
TEST 3(Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri)
TEST 4(Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi)
TEST 5(Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması)
TEST 6(Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma)
TEST 7(Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi)
TEST 8(Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi
TEST 9(Türkiye'de İç ve Dış Ticaret)
TEST 10(Türkiye'yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler)
TEST 11(Dünya Turizminde Türkiye'nin Yeri ve Turizm Politikaları)
TEST 12(Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri)
TEST 13(Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitiği)
TEST 14(Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler - 1)
TEST 15(Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler - 2)
TEST 16(Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi)
TEST 17(Enerji Taşımacılığı)
TEST 18(Sıcak Çatışma Bölgeleri)
TEST 19(Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler)
TEST 20(Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci)

 

·  Mantık Kazanım Testleri

Doğru düşünme yollarını fark eden, bunları günlük yaşamda etkin olarak kullanan, çelişkileri fark eden, tutarlı düşünen öğrenciler yetiştirmek, bu dersin temel hedefleri arasındadır. Bağımsız düşen öğrencilerin problemlere farklı açılardan bakmaları ve farklı çözüm yolları geliştirmeleri, mantık dersinin diğer hedefleri olarak gösterilebilir.

TEST 1(Mantığa Giriş - 1)
TEST 2(Mantığa Giriş - 2)
TEST 3(Klasik Mantık - 1)
TEST 4(Klasik Mantık - 2)
TEST 5(Klasik Mantık - 3)
TEST 6(Klasik Mantık - 4)
TEST 7(Klasik Mantık - 5)
TEST 8(Klasik Mantık - 6)
TEST 9(Mantık ve Dil - 1)
TEST 10(Mantık ve Dil - 2)
TEST 11(Sembolik Mantık - 1)
TEST 12(Sembolik Mantık - 2)
TEST 13(Sembolik Mantık - 3)
TEST 14(Sembolik Mantık - 4)
TEST 15(Sembolik Mantık - 5)
TEST 16(Sembolik Mantık - 6)

 

·  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ilkokuldan başlayarak lise sona kadar zorunlu olarak verilen bir derstir. İslam dini üzerine yoğunlaşan bu ders, insanlık tarihi boyunca etkin olan dinleri de derinlemesine incelemektedir.

TEST 1(İslam ve Bilim - 1)
TEST 2(İslam ve Bilim - 2)
TEST 3(İslam ve Bilim - 3)
TEST 4(İslam ve Bilim - 4)
TEST 5(Anadolu'da İslam - 1)
TEST 6(Anadolu'da İslam - 2)
TEST 7(Anadolu'da İslam - 3)
TEST 8(İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1)
TEST 9(İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 2)
TEST 10(İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 3)
TEST 11(İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 4)
TEST 12(Güncel Dinî Meseleler - 1)
TEST 13(Güncel Dinî Meseleler - 2)
TEST 14(Güncel Dinî Meseleler - 3)
TEST 15(Hint ve Çin Dinleri - 1)
TEST 16(Hint ve Çin Dinleri - 2)

 

·  İngilizce Kazanım Testleri

Öğrencilerin İngilizce olarak anlamalarını, okumalarını, okuduklarını yorumlamalarını ve konuşmalarını hedefler. Çeviriye, yazılı ve sözlü kompozisyon çalışmalarına ve özel amaçlı konulara ağırlık verilir.

TEST 1(Music - 1)
TEST 2(Music - 2)
TEST 3(Friendship - 1)
TEST 4(Friendship - 2)
TEST 5(Human Rights - 1)
TEST 6(Human Rights - 2)
TEST 7(Coming Soon - 1)
TEST 8(Coming Soon - 2)
TEST 9(Coming Soon - 3)
TEST 10(Psychology - 1)
TEST 11(Psychology - 2)
TEST 12(Favors - 1)
TEST 13(Favors - 2)
TEST 14(News Stories - 1)
TEST 15(News Stories - 2)
TEST 16(Alternative Energy - 1)
TEST 17(Alternative Energy - 2)
TEST 18(Technology - 1)
TEST 19(Technology - 2)
TEST 20(Manners)

 Bu da ilginizi çekebilir: MEB 12. Sınıf Tekrar Testleri PDF İndir (2021-2022 Tüm Dersler)

 

Kazanım kavram testleri 12.sınıf öğrencileri için birçok açıdan yararlıdır. Öncelikle YKS hazırlık sürecini desteklediği unutulmamalıdır. Buna ek olarak konuların kavranması ve pekiştirilmesini ciddi şekilde desteklemektedir.

PDF formatında indirdiğiniz testlerin çıktılarını kaliteli, ekonomik ve kolay bir şekilde buradanbastir.com üzerinden alabilirsiniz. Kapınıza kadar teslim edilen testleri hemen çözmeye başlayabilir ve hem konuların anlanması hem de YKS hazırlık sürecinde önemli bir avantaj elde edebilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler