Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB Kazanım Kavrama Testleri 11.Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Kazanım Kavrama Testleri 11.Sınıf

MEB Kazanım Kavrama Testleri 11.Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Kazanım kavrama testleri 11.sınıf öğrencilerinin yıl boyunca gördükleri derslerde kazanımları hangi seviyede kavradıklarını belirlemek için hazırlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yayınlanan bu testler, konuların pekişmesinde ve eksikliklerin fark edilmesinde son derece etkilidir.

12.sınıfa ve dolayısıyla üniversite sınavına yaklaşılan bu dönemde konuların tam olarak öğrenilmesi çok önemlidir. Kazanım kavram testleri, bu noktada etkili bir araçtır. Zaten MEB tarafından hazırlanmış olması, ders ve sınav başarısı isteyenlerin çözmesini adeta zorunlu kılar.

Lisenin son yıllarında öğrencilerin derslere daha hızlı adapte olmasını sağlayacak olan 11. sınıf kazanım kavrama testlerinin tüm PDF linkleri yazımızda.

 

11. Sınıf Kazanım Testleri  

Üniversite sınavına yaklaşılan bu dönemde öğrencilerin hazırlıklarını daha sıkı hale getirmesi ve bu süreci daha ciddi bir şekilde sürdürmesi gerekir. Bunu sağlamak için farklı kaynaklardan yararlanılır. Bunlara ek olarak MEB tarafından sunulan ve tamamen ücretsiz olan bu testler de mutlaka çözülmelidir. Farklı soru tiplerinin görülmesi, konuların tekrar edilmesi, öğrenilenlerin pekiştirilmesi noktasında bu testler oldukça etkili sonuç verir. Kazanım kavrama testleri 11.sınıf için aşağıda paylaşılan bağlantılar üzerinden indirilebilir.

 

·  Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri  

11.sınıfta görülen Türk dili ve edebiyatı dersi toplamda beş üniteden oluşur. Bu üniteler; Milli Edebiyat Döneminde Türk Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Düşünce-Sosyal ve Siyasi Hayat Edebiyat İlişkisi şeklindedir. Söz konusu testler, bu ünitedeki konuların çok daha iyi kavranmasını ve pekişmesini sağlar.

TEST 1 (Edebiyatın Sanat Akımları ve Toplumla İlişkisi)
TEST 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)
TEST 3 (Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / 1923 - 1940)
TEST 4   (Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / 1940 ? 1960)
TEST 5   (Cümlenin Ögeleri - 1)
TEST 6   (Cümlenin Ögeleri - 2)
TEST 7   (Tanzimat Dönemi Şiiri)
TEST 8   (Servetifünun Şiiri)
TEST 9   (Saf Şiir - Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir)
TEST 10   (Türk Dünyası Edebiyatında Şiir)
TEST 11   (Makale)
TEST 12   (Sohbet - Fıkra)
TEST 13   (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)
TEST 14   (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)
TEST 15    (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman - 1)
TEST 16  (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman - 2)
TEST 17 (Anlatım Bozukluğu - 1)
TEST 18 (Anlatım Bozukluğu - 2)
TEST 19 (Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro / 1923-1950)
TEST 20 (Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro / 1950-1980)
TEST 21(Dünya Edebiyatında Tiyatro)
TEST 22   (Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem'de Eleştiri)
TEST 23  (Cumhuriyet Öncesi Dönem ile Cumhuriyet Dönemi'nde Mülakat)
TEST 24(Cumhuriyet Dönemi'nde Röportaj)

 

·  Matematik (Temel Düzey) Kazanım Testleri 

Bu derste temel düzeyde matematik konuları anlatılır. Matematiğin tamamı için geçerli olan mantıksal yapılar ile matematiksel temel kavramlar, dersin temel konularını oluşturur.

TEST 1(Sayı Kümeleri)
TEST 2(Bölünebilme)
TEST 3(Dik Üçgen - 1)
TEST 4(Dik Üçgen - 2)
TEST 5(Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler - 1)
TEST 6(Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler - 2)
TEST 7(Bilinçli Tüketici Aritmetiği)
TEST 8(Çember ve Daire)

 Bu da ilginizi çekebilir : MEB Kazanım Kavrama Testleri 10.Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

 

·  Matematik (İleri Düzey) Kazanım Testleri  

İleri düzey matematik dersi, 11.ve 12.sınıflarda vardır. 11.sınıftaki dersin konuları, temel matematik konularından farklıdır ve dersin adından da anlaşılacağı üzere ileri düzeydir. Bu derste türev, integral ve limit gibi ileri konular anlatılır. Kazanım kavrama testleri ile ilgili konular çok daha rahat anlaşılabilir.

TEST 1 (Yönlü Açılar)
TEST 2 (Trigonometrik Fonksiyonlar - 1 - Birim Çember)
TEST 3(Trigonometrik Fonksiyonlar - 2 - Kosinüs ve Sinüs Teoremi)
TEST 4     (Trigonometrik Fonksiyonlar - 3 - Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Grafikleri)
TEST 5 (Trigonometrik Fonksiyonlar - 4 - Trigonometrik Fonksiyonların Tersi)
TEST 6 (Doğrunun Analitik İncelemesi - 1)
TEST 7 (Doğrunun Analitik İncelemesi - 2)
TEST 8 (Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar)
TEST 9 (İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri - 1)
TEST 10 (İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri - 2)
TEST 11 (Fonksiyonların Dönüşümleri)
TEST 12 (İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri)
TEST 13 (İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri)
TEST 14 (Çemberin Temel Elemanları)
TEST 15 (Çemberde Açılar)
TEST 16 (Çemberde Teğet)
TEST 17 (Dairenin Çevresi ve Alanı)
TEST 18 (Katı Cisimler)
TEST 19 (Olasılık - 1)
TEST 20 (Olasılık - 2)

 

·  Fizik Kazanım Testleri 

Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceler. Doğada yaşanan olayları bilimsel açıdan ele alır ve açıklar. Bu bilim dalı, insanların doğada yaşanan olayları anlama ve açıklama isteğinden dolayı ortaya çıkmıştır. 11.sınıfta da bu kapsamdaki konuların bir kısmı ele alınır.

TEST 1(Vektörler)
TEST 2(Bağıl Hareket)
TEST 3(Newton'un Hareket Yasaları - 1)
TEST 4(Newton'un Hareket Yasaları - 2)
TEST 5(Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket)
TEST 6(İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket - 1)
TEST 7(İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket - 2)
TEST 8(Enerji ve Hareket - 1)
TEST 9(Enerji ve Hareket - 2)
TEST 10(İtme ve Çizgisel Momentum - 1)
TEST 11(İtme ve Çizgisel Momentum - 2)
TEST 12(Tork ve Denge - 1)
TEST 13(Tork ve Denge - 2)
TEST 14(Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan)
TEST 15(Elektriksel Potansiyel)
TEST 16(Düzgün Elektrik Alan ve Sığa)
TEST 17(Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme - 1)
TEST 18(Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme - 2)
TEST 19(Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme - 3)
TEST 20(Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme - 4)

 

·  Kimya Kazanım Testleri 

Maddenin yapısını, özelliklerini, niteliklerini, tepkimelerini ve birleşimlerini kimya bilimi inceler. Lise döneminde bu ders, sayısal bölümü seçen öğrencilere gösterilir. 11.sınıfta, kimya biliminin önemli bölümleri yer alır. Kazanım kavram testleri ile 11.sınıf kimyası etkili olarak pekiştirilebilir.

TEST 1  (Modern Atom Teorisi - 1)
TEST 2  (Modern Atom Teorisi - 2)
TEST 3  (Modern Atom Teorisi - 3)
TEST 4  (Modern Atom Teorisi - 4)
TEST 5  (Gazlar - 1)
TEST 6  (Gazlar - 2)
TEST 7  (Gazlar - 3)
TEST 8  (Gazlar - 4)
TEST 9  (Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - 1)
TEST 10 (Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - 2)
TEST 11 (Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük - 3)
TEST 12 (Kimyasal Tepkimelerde Enerji - 1)
TEST 13 (Kimyasal Tepkimelerde Enerji - 2)
TEST 14 (Kimyasal Tepkimelerde Hız - 1)
TEST 15 (Kimyasal Tepkimelerde Hız - 2)
TEST 16 (Kimyasal Denge - 1)
TEST 17 (Kimyasal Denge - 2)
TEST 18 (Kimyasal Denge - 3)
TEST 19 (Kimyasal Denge - 4)
TEST 20 (Kimyasal Denge - 5)

 

·  Biyoloji Kazanım Testleri

Canlı organizmalar ile yaşamın incelenmesine dair çalışmaları yapan bilim dalı biyolojidir. Biyoloji; kimyasal süreçlerden fiziksel yapılara, fizyolojik mekanizmalardan moleküler etkileşimlere varıncaya kadar hemen her yönden canlı organizmaları ve yaşamı incelemektedir.

TEST 1(Denetleyici ve Düzenleyici Sistem - 1)
TEST 2(Denetleyici ve Düzenleyici Sistem - 2)
TEST 3(Denetleyici ve Düzenleyici Sistem - 3)
TEST 4(Duyu Organları)
TEST 5(Destek ve Hareket Sistemi - 1)
TEST 6(Destek ve Hareket Sistemi - 2)
TEST 7(Sindirim Sistemi - 1)
TEST 8(Sindirim Sistemi - 2)
TEST 9(Dolaşım Sistemi - 1)
TEST10(Dolaşım Sistemi - 2)
TEST11(Dolaşım Sistemi - 3)
TEST 12(Solunum Sistemi - 1)
TEST 13(Solunum Sistemi - 2)
TEST 14(Üriner Sistem - 1)
TEST 15(Üriner Sistem - 2)
TEST 16(Üreme Sistemi - 1)
TEST 17(Üreme Sistemi - 2)
TEST 18(Komünite Ekolojisi)
TEST 19(Popülasyon Ekolojisi - 1)
TEST 20(Popülasyon Ekolojisi - 2)

 

·  Tarih Kazanım Testleri 

Geçmişte yaşamış olan insanların, devletlerin, toplulukların ve toplumların sosyal, kültürel, hukuksal, ekonomik ve coğrafi açılardan incelemesi, tarih bilimi tarafından yapılır. 11.sınıfta gösterilen tarih dersinin içeriği de genel itibariyle bu şekildedir. Sözel ve yorumlamaya dayalı bir ders olan tarih için kazanım kavrama testleri oldukça önemlidir.

TEST 1  (Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774) - 1)
TEST 2  (Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774) - 2)
TEST 3  (Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774) - 3)
TEST 4  (Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 - 1774) - 4)
TEST 5(Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 1)
TEST 6(Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 2)
TEST 7(Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 3)
TEST 8(Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi - 1)
TEST 9(Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 - 1914) - 2)
TEST 10(Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 - 1914) - 3)
TEST 11(Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 - 1914) - 4)
TEST 12(Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri - 1)
TEST 13(Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri - 2)
TEST 14(Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri - 3)
TEST 15(Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri - 4)
TEST 16(Sermaye ve Emek - 1)
TEST 17(Sermaye ve Emek - 2)
TEST 18(Sermaye ve Emek - 3)
TEST 19(XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat - 1)
TEST 20(XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat - 2)

 

·  Coğrafya Kazanım Testleri 

Yeryüzünü, beşerî sistemlerini inceleyen coğrafya bilimi, bunu dağılış ve neden-sonuç ilkesine bağlı olarak yapar. İnsanlar ile yer arasındaki ilişkiler genel itibariyle coğrafyanın konusunu oluşturmaktadır.

TEST 1(Biyoçeşitlilik)
TEST 2(Madde Döngüleri ve Enerji Akışı)
TEST 3(Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri)
TEST 4(Nüfus Politikaları ve Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları)
TEST 5(Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları)
TEST 6        (Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri)
TEST 7 (Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi)
TEST 8  (Doğal Kaynaklar)
TEST 9        (Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı)
TEST 10(Türkiye'de Tarım)
TEST 11(Türkiye'de Hayvancılık)
TEST 12(Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları)
TEST 13(Türkiye'de Sanayi)
TEST 14(İlk Kültür Merkezleri)
TEST 15(Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü)
TEST 16(Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi)
TEST 17(Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü)
TEST 18(Ülkeleri Tanıyalım)
TEST 19(Bölgesel ve Kültürel Örgütler)
TEST 20(Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri)

 

·  Felsefe Kazanım Testleri 

Dünyayı ve insan yaşamını akıl ile açıklamaya çalışan felsefe bilimi, bir düşünsel etkinlik olarak kabul edilir. Felsefe kavramının kelime anlamına bakıldığında bilginin ve varlığın bilimsel olarak araştırılması, dünya görüşü veya soyut düşünüş türünden anlamlar karşımıza çıkmaktadır. Kapsamlı ve ilgili çekici olan felsefe dersinde başarılı olabilmek için kazanım kavrama testlerinden yararlanmak, büyük bir avantaj sağlayacaktır.

TEST 1   (M.Ö. 6. Yüzyıl - M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi - 1)
TEST 2   (MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi - 2)
TEST 3

 

   (M.Ö. 6. Yüzyıl - M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi - 3)

TEST 4   (MÖ 6.Yüzyıl - MS 2.Yüzyıl Felsefesi - 4)
TEST 5   (MS 2.Yüzyıl - MS 15.Yüzyıl Felsefesi - 1)
TEST 6   (MS 2.Yüzyıl - MS 15.Yüzyıl Felsefesi - 2)
TEST 7   (MS 2.Yüzyıl - MS 15.Yüzyıl Felsefesi - 3)
TEST 8   (15. Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi - 1)
TEST 9   (15. Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi - 2)
TEST 10   (15. Yüzyıl - 17.Yüzyıl Felsefesi - 3)
TEST 11   (18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi - 1)
TEST 12   (18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi - 2)
TEST 13(18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi - 3)
TEST 14(20. Yüzyıl Felsefesi - 1)
TEST 15(20. Yüzyıl Felsefesi - 2)
TEST 16(20. Yüzyıl Felsefesi - 3)

 

·  Psikoloji Kazanım Testleri  

11.sınıf psikoloji dersinin amacı, öğrencilere psikolojinin insan davranışı, duyguları ve bilişiyle alakalı konuları nasıl ele aldığına dair bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu sınıfta sosyal, gelişimsel, klinik ve bilişsel de dahil olmak üzere farklı psikoloji alt alanları incelenmektedir.

TEST 1 (Psikoloji Bilimini Tanıyalım - 1)
TEST 2 (Psikoloji Bilimini Tanıyalım - 2)
TEST 3(Psikoloji Bilimini Tanıyalım - 3)
TEST 4(Psikolojinin Temel Süreçleri - 1)
TEST 5(Psikolojinin Temel Süreçleri - 2)
TEST 6(Psikolojinin Temel Süreçleri - 3)
TEST 7(Psikolojinin Temel Süreçleri - 4)
TEST 8(Psikolojinin Temel Süreçleri - 5)
TEST 9(Öğrenme, Bellek, Düşünme - 1)
TEST 10  (Öğrenme, Bellek, Düşünme - 2)
TEST 11  (Öğrenme, Bellek, Düşünme - 3)
TEST 12  (Öğrenme, Bellek, Düşünme - 4)
TEST 13  (Ruh Sağlığının Temelleri - 1)
TEST 14  (Ruh Sağlığının Temelleri - 2)
TEST 15(Ruh Sağlığının Temelleri - 3)
TEST 16(Ruh Sağlığının Temelleri - 4)

 Bu da ilginizi çekebilir : MEB 11. Sınıf Tekrar Testleri (Tüm Derslerin İndirilebilir PDF'leri)

 

·  Sosyoloji Kazanım Testleri

Küresel ve yerel seviyede toplumsal değişim ve dönüşümleri ele alarak açıklayan sosyoloji, toplumsal problemlerin çözümüne dair farklı bakış açıları ve çözüm önerileri sunar. 11.sınıfta bu derste gösterilen konular, kazanım kavrama testleri ile pekiştirilebilir.

TEST 1(Sosyolojiye Giriş - 1)
TEST 2(Sosyolojiye Giriş - 2)
TEST 3(Birey ve Toplum - 1)
TEST 4(Birey ve Toplum - 2)
TEST 5(Toplumsal Yapı - 1)
TEST 6(Toplumsal Yapı - 2)
TEST 7(Toplumsal Değişme ve Gelişme - 1)
TEST 8(Toplumsal Değişme ve Gelişme - 2)
TEST 9(Toplumsal Değişme ve Gelişme - 3)
TEST 10(Toplum ve Kültür - 1)
TEST 11(Toplum ve Kültür - 2)
TEST 12(Toplum ve Kültür - 3)
TEST 13(Toplumsal Kurumlar - 1)
TEST 14(Toplumsal Kurumlar - 2)
TEST 15(Toplumsal Kurumlar - 3)
TEST 16(Toplumsal Kurumlar - 4)

 

·  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testleri 

Evrensel ve insan değerlerin, dinlerin insani ve etik değerleriyle örtüştüğü bilincine akıl ve bilim ışığında ulaşan nesiller yetişmesine, bu ders ile katkı verilir. Hazreti Peygamber’in (S.A.V.) yaşamı, Hristiyanlık, Yahudilik ve ahlak gibi konular işlenir.

TEST 1(Dünya ve Ahiret - 1)
TEST 2(Dünya ve Ahiret - 2)
TEST 3(Dünya ve Ahiret - 3)
TEST 4(Kur'an'a göre Hz. Muhammed - 1)
TEST 5(Kur'an'a göre Hz. Muhammed - 2)
TEST 6(Kur'an'a göre Hz. Muhammed - 3)
TEST 7(Kur'anda Bazı Kavramlar - 1)
TEST 8(Kur'anda Bazı Kavramlar - 2)
TEST 9(Kur'anda Bazı Kavramlar - 3)
TEST 10(İnançla ilgili Meseleler - 1)
TEST 11(İnançla ilgili Meseleler - 2)
TEST 12(İnançla ilgili Meseleler - 3)
TEST 13(Yahudilik - 1)
TEST 14(Yahudilik - 2)
TEST 15(Hristiyanlık - 1)
TEST 16(Hristiyanlık - 2)

 

·  İngilizce Kazanım Testleri

Bu dersin temel hedefi; öğrencilerin İngilizceyi akıcı, doğru ve etkili bir şekilde konuşması ve yazmasıdır. Bunun için eğlenceli öğrenme ortamı oluşturulur ve modern öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır. Kazanım kavrama testleri de bu süreçte önemli bir yere sahiptir.

TEST 1 (Future Jobs - 1)
TEST 2(Future Jobs - 2)
TEST 3(Hobbies and Skills - 1)
TEST 4(Hobbies and Skills - 4)
TEST 5(Hard Times - 1)
TEST 6(Hard Times - 2)
TEST 7(What a Life - 1)
TEST 8(What a Life - 2)
TEST 9   (What a Life - 3)
TEST 10   (Back to the Past- 1)
TEST 11   (Back to the Past- 2)
TEST 12(Open Your Heart - 1)
TEST 13   (Open Your Heart - 2)
TEST 14   (Facts about Turkey - 1)
TEST 15   (Facts about Turkey - 2)
TEST 16   (Sports - 1)
TEST 17(Sports - 2)
TEST 18(My Friends - 1)
TEST 19(My Friends - 2)
TEST 20(Values and Norms)

 

SONUÇ

Bu testleri düzenli olarak çözerek 11.sınıf derslerini kendiniz açısından çok daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Testler ile yeni soru tiplerini görebilir, konuları pekiştirebilir ve öğrenilen konuların daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

PDF formatında indirdiğiniz testlerin çıktılarını buradanbastir.com üzerinden ekonomik ve kaliteli bir şekilde alabilirsiniz. Çıktılarınız, İstanbul içi noktalara sadece 2 saatte teslim edilirken, diğer illere ise ortalama 48 saat içerisinde teslim edilmektedir.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler