Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

İdare Hukuku Ders Notları PDF İndir | (Şemalar ve Özet Notlar)

İdare Hukuku Ders Notları

İdare Hukuku Ders Notları PDF İndir | (Şemalar ve Özet Notlar)

İdare hukukundaki idare kavramı, kamuyu (devleti) ifade etmek için kullanılır. Bu kavram ilk olarak devletin organlarını ve kuruluşlarını ifade ederken, ikincil olarak ise devletin faaliyetlerini ve görevlerini belirtir. Dolayısıyla idare hukukunun konusu sadece devlet idaresidir. Bunun haricindeki konular, ilgili disiplinin kapsamında değildir.

Hukuk alanında çok önemli bir yere sahip olan idare hukuku dersinde başarılı olabilmek ve öğrenilenleri desteklemek için ders notlarına ihtiyaç duyulur. Şemalar ve özet notların bulunduğu idare hukuku ders notlarını pdf biçiminde indirmek için yazımızı okumaya devam edin. Ders notlarına geçmeden önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için önemli konu başlıklarına kısaca değinmemizde fayda var.

 

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku; kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişlerini, kişilere ait olan sorumluluk ve yetkilerini incelemektedir. İdarenin işleyişini belirlemek ve kamu yararını sağlamak için oluşturulan bu disiplin, temelini anayasadan almaktadır.

İdare, yani kamu tarafından gerçekleştirilen işlemler sadece devlet organlarını değil, aynı zamanda gerçek ve tüzel kişileri de yakından ilgilendirir. İdare ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki işlemlerde olan hukuki aykırılıkların ortadan kaldırılması da idare hukukunun kapsamındadır.

 

İdare Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

İdare hukuku bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden öne çıkanlara ilişkin genel detaylar şu şekilde sıralanabilir:

 • Henüz genç bir hukuk dalı olarak tanınır 
 • Tedvin (derleme) edilmemiş bir hukuk dalıdır. 
 • İçtihatlara (özel görüş) dayanır. 
 • Dinamik ve bağımsızdır 
 • Statüsel niteliktedir. 
 • İdare hukukunun işlemleri tek taraflı olarak gerçekleşir. 
 • İdare hukukundan doğan herhangi bir uyuşmazlık idari yargı makamlarınca çözülür.

 

İdare Hukukunun Kaynakları

İdare hukukunun iki önemli kaynağı vardır. Bunlar; asli ve yardımcı kaynaklar şeklindedir. Kaynaklara ilişkin detaylar ise şu şekildedir:

·  Asli Kaynaklar

Asli kaynaklar; bu disiplinin temel kaynakları olarak kabul edilir. Bunlar; anayasa, kanunlar (kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaşmalar), tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerdir. Bunlara ek olarak hukukun genel ilkeleri ile idari teamül ve tatbikat da asli kaynaklar içinde yer almaktadır.

·  Yardımcı Kaynaklar

Asli kaynakların dışında kalan, ancak bu disiplin için kaynak oluşturan unsurlar yardımcı kaynak olarak kabul edilir. Bunlar; yargısal içtihatlar ve doktrinlerdir.

İlginizi Çekebilir: Temel Hukuk Özet Ders Notları PDF İndir

 

İdare Hukukunun Konusu ve İdare Kavramı

Devlet idaresi, idare hukukunun temel ve tek konusudur. Bunun haricindeki konular, bu disiplin içerisinde yer almamaktadır. Dolayısıyla özel şirketlerin ve diğer özel idari faaliyetlerin idare hukukunun konusu olmadığı unutulmamalıdır.

İdare kavramı, kelime olarak iki farklı anlamda kullanılır. Bunların ilki; devlet organlarını ve kuruluşlarını belirtir. Diğeri ise devletin faaliyetini ve işleyişini belirtmektedir.

 

İdarenin Faaliyetleri Nelerdir?

Devletin, yani idarenin faaliyetlerini farklı konular oluşturur. Bu faaliyetler genel olarak şu şekildedir:

 • Milli güvenliğin sağlanması
 • Planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Destekleme ve özendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kamu hizmetlerinin sağlanması
 • İç düzen faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İdare Hukukunun Bölümleri

İdare hukuku, kendi içerisinde özel idare hukuku ve genel idare hukuku şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlere ilişkin detaylar şu şekildedir:

·  Genel İdare Hukuku

İdare hukuku, kamu idaresindeki sağlık, eğitim, turizm, imar, milli savunma, güvenlik, maliye, ulaştırma ve ekonomi gibi farklı alanlarda uygulanır. Buradaki tüm alanlarda uygulanan kavram, kurum ve kuralların tamamı genel idare hukuku kapsamını oluşturur. Daha başka bir ifadeyle genel idare hukuku; idari faaliyetin tüm alanlarda genel ve ortak bir geçerliliğe sahip kural, kavram ve kurumlardan oluşur.

·  Özel İdare Hukuku

İdare hukukunun, idarenin trafik, ekonomik, ulaştırma ve maliye gibi özel faaliyetlerine uygulanması, idare hukukunun farklı dallarının çıkmasına yol açar. Bunlar; trafik hukuku, ulaştırma hukuku, mali hukuk, eğitim idaresi hukuku, sağlık idaresi hukuku vb. şeklindedir. İşte söz konusu bu idare hukuku dalları, özel idare hukuku olarak isimlendirilir.

İlginizi Çekebilir: Anayasa Hukuku Ders Notları PDF İndir (Kısa ve Özet Notlar)

 

İdare Hukuku Ders Notları PDF

İdare hukuku ders notları, bazen derslerde alınan ses kayıtlarından hazırlanırken, bazen de akademisyenlerce hazırlanabilmektedir. Kısacası notlar oldukça farklı yapıda ve uzunlukta olabilmektedir.

Bu alandaki ihtiyaçlarınız için yüzlerce dosyanın yer aldığı gruplarda zaman kaybetmenize gerek yok. BuradanBastir, sizler için yüzlerce ders notları arasından en iyilerini paylaşmaktadır.

Bu noktada ihtiyacınız olan ders notlarının tüm detaylarının bulunduğunu idare hukuku ders notları PDF dosyasına aşağıdaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.

 

>>> İdare Hukuku Ders Notları PDF İndirmek İçin Tıklayın <<<

 

PDF olarak indirdiğiniz ders notlarının tercihinize göre buradanbastir.com ile çıktılarını alabilir, kağıt üzerinden daha etkili çalışabilirsiniz. Üstelik kapınıza kadar teslim.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 • https://www.unibilgi.net/idare-hukukunun-ozellikleri/
 • http://www.burgachukuk.com/idare-hukuku/
 • https://www.yumpu.com/tr/document/read/30490399/idare-hukuku-ders-notlar
 • https://www.academia.edu/43127278/%C4%B0DARE_HUKUKU_DERS_NOTU_1
 • https://www.hangikpss.com/StaticFiles/File/150109/hangiKPSS-Vatandaslik%207_8_21_compressed%20-%20hangikpss.com.pdf
 • https://books.google.com.tr/books?id=8FogVZIkJWEC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler