Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

AYT Eşit Ağırlık Dersleri | Konular ve Soru Dağılımı

AYT Eşit Ağırlık Dersleri

AYT Eşit Ağırlık Dersleri | Konular ve Soru Dağılımı

AYT Eşit Ağırlık derslerinde mümkün olan en iyi sonucu elde etmenin bir yolunu arayan bir öğrenci misiniz? Eğer öyleyse, konular arasındaki konu ve soru dağılımlarının başarınızda nasıl önemli bir rol oynadığını anlamanız çok önemlidir. Bu blog yazısında, öğrencilerin seçtikleri AYT eşit ağırlık derslerinin hem konu hem de soru dağılımına aşina olmalarının neden bu kadar önemli olduğunu inceleyeceğiz.

Aynı zamanda bu blog yazısında, öğrenciler için AYT eşit ağırlık derslerinin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz ve uygun bir soru dağılımının istenen sonuçlara ulaşmada ve başarıyı sağlamada nasıl yardımcı olabileceğini özetleyeceğiz.

 

Ders Ders  AYT Eşit Ağırlık Konuları

Başarılı bir sınav sonucu için hangi derslerden hangi konuların işleneceğine, hangi konulardan soru çıkacağına dair dair genel bir bakış kazanacaksınız.

 

AYT Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Binom ve Olasılık
İstatistik
Karmaşık Sayılar
2.Dereceden Eşitsizlikler
Parabol
Trigonometri
Logaritma
Diziler
Limit
Türev
İntegral

 

AYT Geometri Konuları

Temel Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Özel Üçgenler
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Özel Dörtgenler
Dörtgenler
Deltoid
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare
İkizkenar
Yamuk
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Dönüşüm Geometrisi
Katı Cisimler (Uzay Geometri)
Dikdörtgenler Prizması
Küp
Silindir
Piramit
Koni
Küre
Çemberin Analitiği

 

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Anlam Bilgisi
Dil Bilgisi
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi
Edebi Sanatlar
Türk Edebiyatı Dönemleri
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Edebiyat Akımları
Dünya Edebiyatı

 

AYT Tarih Konuları

Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

 

AYT Coğrafya Konuları

Ekosistem
Biyoçeşitlilik
Biyomlar
Ekosistemin Unsurları
Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
Ekstrem Doğa Olayları
Küresel İklim Değişimi
Nüfus Politikaları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
Göç ve Şehirleşme
Türkiye Ekonomisi
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Ulaşım
Türkiye’de Ticaret ve Turizm
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
Küresel Ticaret
Bölgeler ve Ülkeler
İlk Uygarlıklar
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
Sanayileşme Süreci: Almanya
Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
Ülkeler Arası Etkileşim
Jeopolitik Konum
Çatışma Bölgeleri
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Çevre ve Toplum
Çevre Sorunları ve Türleri
Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Ekolojik Ayak İzi
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Çevre Politikaları
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları
Doğal Afetler

İlginizi Çekebilir: TYT Türkçe Çıkmış Sorular PDF İndir (2010 – 2021 Tüm Yıllar)

 

AYT Soru Dağılımı

AYT hazırlığının önemli bir bileşeni, sınavla ilişkili soru dağılımlarını anlamaktır. AYT adayları, bazı derslerde belirli konularla ilgili diğerlerine göre daha fazla soru olduğunu bilmelidirler. Soru dağılımı, adayların AYT sınavına odaklı ve verimli bir şekilde hazırlanmalarını sağlayarak adayların puanlarını en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlar.

Matematik Testi

  • Matematik: 30 Soru
  • Geometri: 10 Soru

Sosyal Bilimler 1 Testi

  • Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Soru
  • Coğrafya-1: 6 Soru
  • Tarih-1: 10 Soru

 

AYT Matematik Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

Temel Kavramlar

3

2

2

1

3

3

6

3

Sayı Basamakları

3

1

1

Bölme ve Bölünebilme

1

1

1

1

EBOB – EKOK

1

1

1

1

1

1

Rasyonel Sayılar

1

1

1

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

2

1

 

1

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

 

Üslü Sayılar

1

1

1

2

1

2

Köklü Sayılar

2

1

1

1

2

Çarpanlara Ayırma

1

1

1

2

2

Oran Orantı

1

1

Kümeler ve Kartezyen Çarpım

1

2

1

2

2

2

1

1

Mantık

1

1

4

1

1

1

3

Fonksiyonlar

2

2

2

2

2

2

3

2

Polinomlar

1

2

2

1

3

1

2

2

2

2.Dereceden Denklemler

1

1

1

1

1

1

Parabol

1

1

1

1

1

1

1

Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom

2

3

2

2

2

3

2

2

2

Trigonometri

5

4

3

3

2

4

2

3

4

Karmaşık Sayılar

2

1

1

2

3

3

3

3

Logaritma

1

3

3

2

3

1

2

3

2

Diziler

1

2

1

1

2

2

2

2

2

Limit

2

2

2

2

2

1

1

4

Türev

3

4

4

5

5

7

6

6

İntegral

4

4

4

5

6

7

7

4

SORU SAYISI

31

30

32

29

50

50

50

50

50

 

AYT Geometri Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

Doğruda ve Üçgende Açı

1

1

2

2

1

1

Özel Üçgenler

2

2

2

6

1

1

Açıortay – Kenarortay

1

1

Üçgende Alan Benzerlik

3

1

2

1

Açı Kenar Bağıntıları

1

1

Çokgenler

1

2

1

1

3

1

2

Özel Dörtgenler

1

4

6

5

3

5

Çember ve Daire

3

2

2

1

3

3

5

8

6

Noktanın Analitiği

2

1

1

2

2

1

Doğrunun Analitiği

2

1

1

2

2

4

1

3

3

Dönüşüm Geometrisi

1

1

1

1

1

Katı Cisimler

1

1

1

1

2

2

4

4

4

Çemberin Analitiği

1

1

1

2

1

1

TOPLAM

9

10

8

11

30

30

30

30

30

 

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

Anlam Bilgisi

3

6

4

4

20

20

18

15

17

16

Dil Bilgisi

4

5

5

6

6

5

Metinlerin Sınıflandırılması

2

2

5

5

8

Şiir Bilgisi

2

3

3

3

3

2

2

Edebi Sanatlar

2

1

1

1

2

1

2

1

1

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi

1

1

1

1

1

2

3

1

Halk Edebiyatı

2

2

2

1

3

3

2

2

1

Divan Edebiyatı

6

4

3

5

4

4

5

6

3

4

Tanzimat Edebiyatı

2

1

2

3

1

3

2

3

2

5

Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı

1

1

1

1

3

2

4

3

2

2

Milli Edebiyat

1

1

1

1

3

1

1

7

1

4

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

3

2

5

4

11

11

12

7

14

8

Edebiyat Akımları

1

1

1

1

1

1

1

1

2

SORU SAYISI

24

24

24

24

56

56

56

56

56

56

 

AYT Tarih Soru Dağılımı

KONULAR

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Tarih ve Zaman

1

1

1

1

2

1

1

1

1

İnsanlığın İlk Dönemleri

1

1

1

1

3

2

2

1

Orta Çağ’da Dünya

1

2

1

1

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

1

2

2

3

3

2

2

2

4

2

5

İslam Medeniyetinin Doğuşu

1

2

1

1

2

2

1

1

2

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

3

1

1

1

3

1

3

4

5

4

5

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

1

1

3

2

1

2

2

Beylikten Devlete Osmanlı

1

1

2

4

5

5

6

4

7

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

1

Dünya Gücü Osmanlı

1

1

2

13

3

1

1

2

2

1

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

1

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

1

1

2

1

1

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

1

2

2

1

2

1

3

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

1

1

4

4

4

3

4

8

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

1

Sermaye ve Emek

1

1

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

1

2

4

3

1

1

5

3

2

6

4

İnkılap Tarihi Tüm Konular

1

5

7

7

6

4

Milli Mücadele

4

4

3

1

4

4

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

3

2

2

2

1

2

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

1

II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya

1

4

3

3

2

4

3

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1

Soğuk Savaş Dönemi

5

4

4

4

7

2

Yumuşama Dönemi

1

1

2

2

1

Küreselleşen Dünya

1

1

2

2

5

TOPLAM

21

21

21

10

32

44

44

44

44

44

44

Not: Tarih-2 dahil olduğundan 21 soru olarak görünmektedir.

 

AYT Coğrafya Soru Dağılımı

SORU DAĞILIMI

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

İklim ve Yer Şekilleri

2

1

1

5

2

5

5

7

6

Coğrafi Konum

2

1

1

4

4

4

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

1

Harita Bilgisi

1

1

2

2

İç ve Dış Kuvvetler

1

1

Ekosistem

3

3

3

3

3

2

2

Nüfus Politikaları

2

1

1

4

1

3

3

1

2

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

1

4

3

1

2

2

2

1

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

1

1

1

1

1

4

1

2

2

Göç ve Şehirleşme

1

1

Türkiye Ekonomisi

3

1

2

4

5

5

10

2

11

12

Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

1

1

1

1

2

Küresel Ticaret

1

1

1

1

1

1

2

İlk Uygarlıklar

1

2

1

1

2

Küresel ve Bölgesel Örgütler

1

1

2

Ülkeler Arası Etkileşimler

1

1

1

1

1

Bölgeler ve Ülkeler

2

2

1

1

8

7

3

6

6

7

Çevre ve Toplum

3

3

1

6

13

6

8

2

2

SORU SAYISI

17

17

17

17

38

38

38

38

40

40

Not: Coğrafya-2 dahil olduğundan 17 soru olarak görünmektedir.

İlginizi Çekebilir: TYT Matematik Çıkmış Sorular PDF İndir (2018 – 2021 Tüm Yıllar)

 

Bir sınava hazırlanmak göz korkutucu bir görev olabilir, ancak süreci daha verimli ve stressiz hale getirmenin yolları vardır. Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri kağıt üzerinde çalışmaktır. BuradanBastir'in online fotokopi hizmeti sayesinde sınav çalışma belgeleriniz hızlı bir şekilde kapınıza kadar teslim edilir.

Öyleyse neden bu harika hizmetten faydalanmıyor ve çalışmalarınıza bir adım önde başlamıyorsunuz? Başarılı olmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün web sitemizi ziyaret edin: https://buradanbastir.com/

 

Yararlanılan Kaynaklar:

  • https://universitepusulasi.com/yks/2022-yks-esit-agirlik-konulari-soru-dagilimlari/

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler