Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

AÖF Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sorular (Tüm Yarıyıl Soruları)

Uluslararası İlişkiler AÖF Çıkmış Sınav Soruları (PDF)

AÖF Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sorular (Tüm Yarıyıl Soruları)

Açıköğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler programından mezun olmak için öğrencilerin planlı ve doğru şekilde çalışmaları gerekiyor. Yüz yüze ders olmaması nedeniyle Açıköğretim Fakültesi programlarında, sınavlara hazırlanmanın çok daha önemli olduğu unutulmamalıdır. İşte bu noktada AÖF Uluslararası İlişkiler çıkmış sorular devreye giriyor. Bu sorular, belki de en önemli yardımcınız olacaktır. Çıkmış sorular ile hangi seviyede ve sınava ne kadar hazır olduğunuzu net bir şekilde göreceksiniz.

Geçmiş yıllardaki AÖF Uluslararası İlişkiler çıkmış sorularını PDF halinde sizler için derledik. Bu testleri çözerek en İyi notlarla geçin!

 

Uluslararası İlişkiler Lisans Programının Amacı

AÖF Uluslararası İlişkiler lisans programı, öğrencilerine bu alandaki temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedefler. Bunlar ise küresel ve bölgesel seviyedeki siyasi, kültürel, tarihi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, uluslararası organizasyonların ve devletlerin ilişkilerinin açıklanmasıdır. Ayrıca uluslararası çapta oluşan sorun tiplerini ve bunlara ilişkin nasıl çözümler üretileceği de yine söz konusu programın önemli amaçları arasında gösterilebilir.

Bu lisans programından mezun olanların alanla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgileri, uluslararası ilişkilerin ve küreselleşmenin dinamiklerini dikkate alarak değerlendirebilmesi amaçlanır.

Programdan mezun olan adayların donanımlı şekilde mezun olmaları hedeflenir. Söz konusu donanım sayesinde mezunlar; uluslararası organizasyonlarda, çok uluslu şirketlerde, diplomatik hizmet birimlerinde ve benzeri alanlarda rahatlıkla görev yapabilir.

En az bir yabancı dili etkili olarak konuşabilme ve yazabilme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, analiz yapabilme ve bilgi sentezleme bu program mezunlarının sahip olması gereken bazı özelliklerdir.

 

Mezunlar Hangi Mesleklerde Görev Alabilir?

AÖF Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan adaylar, birçok alanda görev yapabilir. Kamu, uluslararası şirketler ve kuruluşlar başlıca görev yapabildikleri alanlar olarak dikkat çeker. Dışişleri Bakanlığı ve merkezi yönetimin farklı kurumlarındaki dış ilişkiler birimleri de yine görev alanlarından bazıları olarak dikkat çeker.

Bunların yanında lisans programı mezuniyeti sonrasında mezunlar, akademik kariyer de tercih edebilir. Böyle bir durumda yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile öğretim görevlisi dahi olabilirler. Uluslararası İlişkiler programı mezunlarının yapabilecekleri diğer iş ve görevler şu şekilde sıralanabilir:

  • Devlet tarafından belirlenen yetkileri kullanarak görev yapma
  • İhracat ve ithalat için uluslararası bağlantıları kurma ve bunların takibini gerçekleştirme
  • Görev yaptığı kurum için dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili detaylı rapor hazırlama
  • Yabancı ülkelerde gerçekleştirilecek görüşmeleri planlama ve bunlara ilişkin gerekli bağlantıları kurma
  • Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının haklarını korumak ve gözetmek için gerekli faaliyetleri gösterme

İlginizi Çekebilir: AÖF İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular ve PDF Ders Notları

 

Bölüm Dersleri, Kodlar ve Krediler

AÖF Uluslararası İlişkiler lisans programı toplam 8 yarıyıldan meydana gelir. Her yarıyılda alınması gereken dersler vardır. Bu derslerin isimleri, kodları ve kredileri şu şekildedir:

I. YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

HUK101HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Z

5.0

İKT103UİKTİSADA GİRİŞ I

Z

6.0

SOS113UDAVRANIŞ BİLİMLERİ I

Z

5.0

TAR113UUYGARLIK TARİHİ I

Z

5.0

TAR119USİYASİ TARİH I

Z

6.0

 YABANCI DİL I

Z

3.0

*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

 

II. YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

İKT104UİKTİSADA GİRİŞ II

Z

6.0

SOS114UDAVRANIŞ BİLİMLERİ II

Z

5.0

TAR114UUYGARLIK TARİHİ II

Z

5.0

TAR120USİYASİ TARİH II

Z

6.0

ULİ102UULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

Z

5.0

 YABANCI DİL II

Z

3.0

 

III. YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

HUK209UANAYASA HUKUKU

Z

6.0

HUK221UULUSLARARASI HUKUK I

Z

6.0

TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

3.0

TÜR201UTÜRK DİLİ I

Z

3.0

ULİ201UULUSLARARASI POLİTİKA I

Z

6.0

ULİ403UTÜRK DIŞ POLİTİKASI I

Z

6.0

 

IV. YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

HUK222UULUSLARARASI HUKUK II

Z

6.0

İKT402UTÜRKİYE EKONOMİSİ

Z

6.0

TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Z

3.0

TÜR202UTÜRK DİLİ II

Z

3.0

ULİ202UULUSLARARASI POLİTİKA II

Z

6.0

ULİ404UTÜRK DIŞ POLİTİKASI II

Z

6.0

 

V. YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

SİY301UBALKANLAR'DA SİYASET

Z

6.0

SİY303UORTA ASYA VE KAFKASLARDA SİYASET

Z

6.0

ULİ301USTRATEJİ VE GÜVENLİK

Z

6.0

ULİ303UİNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ

Z

6.0

ULİ305UKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER

Z

6.0

 

VI. YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

KÜL102UKÜLTÜR TARİHİ

Z

6.0

SİY302UORTA DOĞUDA SİYASET

Z

6.0

ULİ302UULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Z

6.0

ULİ304UDIŞ POLİTİKA ANALİZİ

Z

6.0

ULİ306UULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK

Z

6.0

 

VII. YARIYIL (Güz Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

İKT401UAVRUPA BİRLİĞİ

Z

6.0

SİY201USİYASET BİLİMİ

Z

6.0

ULİ401UAMERİKAN DIŞ POLİTİKASI

Z

6.0

ULİ405UULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI I

Z

6.0

ULİ407UDİPLOMASİ TARİHİ

Z

6.0

 

VIII. YARIYIL (Bahar Dönemi)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu

AKTS Kredileri

ARY404UULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Z

6.0

İKT406UAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Z

6.0

İLT402UKÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Z

6.0

SİY202UGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET

Z

6.0

ULİ406UULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARI II

Z

6.0

Kaynak: anadolu.edu.tr

 

AÖF Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sorular

AÖF Uluslararası İlişkiler çıkmış sorular için şu adımları izlemeniz yeterli olacaktır:[*]

  • Aşağıda yer alan bağlantıları kullanarak indirmek istediğiniz döneme ait çıkmış soruları bilgisayarınıza indirin.
  • Aşağıda yer alan bağlantıları kullanarak indirmek istediğiniz döneme ait olan çıkmış soruların cevap anahtarlarını indirin.
  • Aşağıda bulunan dönem dönem verilmiş olan ders tablosu üzerinden cevaplarını öğrenmek istediğiniz Dersin kodunu öğrenin.
  • İndirmiş olduğunuz çıkmış soruların çıktısını alın.
  • Öğrenmiş olduğunuz ders kodunu cevap anahtarı tablosundan bularak cevapları kontrol edin.

AÖF 2012-2013 Öğretim Yılı Çıkmış Sorular

1. Sınıf Güz Dönemi

2. Sınıf Güz Dönemi

3. Sınıf Güz Dönemi

4. Sınıf Güz Dönemi

1.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 11153.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 33155.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 15157.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 3715
1.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 21153.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 43155.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 25157.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 4715
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 
1.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 11153.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 33155.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 15157.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 3715
1.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 21153.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 43155.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 25157.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 4715
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 

1. Sınıf Bahar Dönemi

2. Sınıf Bahar Dönemi

3. Sınıf Bahar Dönemi

4. Sınıf Bahar Dönemi

2.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 12154.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 34156.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 16158.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 3815
2.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 22154.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 44156.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 26158.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 4815
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 
2.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 12154.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 34156.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 16158.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 3815
2.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 22154.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 44156.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 26158.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 4815
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 

 

AÖF 2013-2014 Öğretim Yılı Çıkmış Sorular

1. Sınıf Güz Dönemi

2. Sınıf Güz Dönemi

3. Sınıf Güz Dönemi

4. Sınıf Güz Dönemi

1.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 11153.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 33155.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 15157.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 3715
1.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 21153.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 43155.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 25157.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 4715
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 
1.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 11153.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 33155.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 15157.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 3715
1.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 21153.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 43155.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 25157.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 4715
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 

1. Sınıf Bahar Dönemi

2. Sınıf Bahar Dönemi

3. Sınıf Bahar Dönemi

4. Sınıf Bahar Dönemi

2.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 12154.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 34156.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 16158.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 3815
2.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 22154.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 44156.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 26158.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 4815
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 
2.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 12154.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 34156.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 16158.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 3815
2.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 22154.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 44156.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 26158.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 4815
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 

 

AÖF 2014-2015 Öğretim Yılı Çıkmış Sorular

1. Sınıf Güz Dönemi

2. Sınıf Güz Dönemi

3. Sınıf Güz Dönemi

4. Sınıf Güz Dönemi

1.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 11153.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 33155.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 15157.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 3715
1.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 21153.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 43155.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 25157.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 4715
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 
1.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 11153.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 33155.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 15157.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 3715
1.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 21153.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 43155.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 25157.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 4715
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 

1. Sınıf Bahar Dönemi

2. Sınıf Bahar Dönemi

3. Sınıf Bahar Dönemi

4. Sınıf Bahar Dönemi

2.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 12154.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 34156.YARIYIL ARA SINAVI 1.OTURUM – 16158.YARIYIL ARA SINAVI 3.OTURUM – 3815
2.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 22154.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 44156.YARIYIL ARA SINAVI 2.OTURUM – 26158.YARIYIL ARA SINAVI 4.OTURUM – 4815
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 
2.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 12154.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 34156.YARIYIL DÖNEM SONU 1.OTURUM – 16158.YARIYIL DÖNEM SONU 3.OTURUM – 3815
2.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 22154.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 44156.YARIYIL DÖNEM SONU 2.OTURUM – 26158.YARIYIL DÖNEM SONU 4.OTURUM – 4815
CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI

İlginizi Çekebilir: Spiral Fotokopi İhtiyaçlarınız Kapınıza Kadar Teslim

 

Çıktı Alarak Sınavlara Daha İyi Hazırlanın

AÖF Uluslararası İlişkiler çıkmış sorular, yapılacak sınavdan daha iyi bir sonuç almanız adına büyük bir öneme sahiptir. Söz konusu soruları, sınava yakın zamanda çözmeniz ve sorular üzerinde bazı notlar almanız gerekiyor. Böylece eksiklerinizi çok daha etkili olarak gidermiş olacaksınız. Bütün bunlar için ise PDF formatında indirilen çıkmış soruların, mutlaka çıktılarının alınması gerekiyor. Böylece soruların üzerine daha kolay karalamalar yapabilecek, notlar alacak ve önemli kısımlara ayraçlar koyabileceksiniz.

Çıktı alma noktasında bütün beklenti ve ihtiyaçlarınızı etkili olarak karşılamak için online baskı merkezlerini tercih edebilirsiniz. Buradanbastir.com olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm dökümanların siparişini online olarak alıyor ve kapınıza kadar teslim ediyoruz. Kaliteli çıktıları, uygun fiyata almak için siz de sitemizi tercih edebilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler