Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

Anayasa Hukuku Ders Notları PDF İndir (Kısa ve Özet Notlar)

Anayasa Hukuku Ders Notları

Anayasa Hukuku Ders Notları PDF İndir (Kısa ve Özet Notlar)

Anayasa hukuku; devletlerin ve diğer siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasalarına dair yapılan çalışmaları kapsar. Bilindiği gibi anayasalar, devlet açısından hukuki bir çatı meydana getirir. Bu çatı, yasaların ve diğer yasal düzenlemelerin sınırlarını çizer. Bu açıdan anayasa hukukunun temel hak ve özgürlükleri koruma noktasında bir işleve sahip olduğu ifade edilebilir.

Tarih boyunca tartışılan alanlardan biri olan anayasa hukuku, klasik hukuk konularının çok ötesindedir. Böylesine önemli ve teknik detayları olan bir alanda başarılı olabilmek için anayasa hukuku ders notları büyük bir öneme sahiptir. Anayasa hukuku ders notlarının PDF versiyonlarını sizler için hazırladık. Özet ve şablonların bulunduğu notlar ile bu ders çok daha kolay anlaşılacak. Bu ders notlarına geçmeden önce, daha iyi fayda sağlaması adına önemli başlıklara kısaca değinelim.

 

Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa hukuku, uzun yıllardır üzerinde tartışılan alanlardandır. Her ne kadar günümüzde bu kavrama ilişkin ortak bir tanım üzerinde uzlaşılamamış olsa da, yapılan tanımlardaki ortak noktalar dikkat çekicidir.

Bunlara göre anayasa hukuku; yasama, yürütme ve yargı gibi devletlerin temel erklerinin kuruluşlarını, işlevlerini, kendi aralarındaki ilişkilerini ve bireysel hak ve özgürlükleri düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bilim dalıdır.

Anayasa hukukunun kapsamı son derece geniştir. Bu noktaya kadar belirtilenlerin haricinde devlet yapısı ile hükümet şeklini ve hatta temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimini de kapsadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Hukuk devletlerinde bu alanın dinamik bir yapıda olduğu ifade edilebilir. Örneğin; Danıştay tarafından verilen kararlar da bu disiplin kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla ilgili disiplin sürekli olarak değişmekte ve bu alanda yapılan çalışmalarla yenilenebilmektedir.

 

Anayasanın Tanımı

Anayasa; devletin yapısı ile hükümetin şeklini, organlarını ve organlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, bireysel temel hak ve özgürlükleri garanti altına alan kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Bir hukuk devletinde yazılı olan en üst hukuk kurallarıdır. Devlette yapılan yasalar, çıkarılan genelgeler ve yönetmeliklerle diğer yasal mevzuatların tamamının anayasaya uygun olması gerekir.

İlginizi Çekebilir: Temel Hukuk Özet Ders Notları PDF İndir

 

Anayasa Türleri Nelerdir? 

Anayasalar, kendi içinde farklı özelliklere sahip olabilir. Günümüzde ve geçmişte devletlerin kullanmış olduğu anayasalara bakıldığında bu durum rahatlıkla fark edilecektir. Anayasa türleri ve bunlara ilişkin genel detaylar şu şekildedir:

   ·  Yazılı Anayasa

Yazılı anayasa; yetkili organlarca yapılan ve taşıması gerekli olan tüm özellikleri barındıran yazılı belgedir.

   ·  Yazısız Anayasa

Devletin ilgili organlarından kuruluşu ve işleyişi alanındaki örf ve adet hukuku kurallarından meydana gelen ve yazılı bir metne sahip olmayan anayasayı belirtir.

   ·  Çerçeve Anayasa ve Ayrıntılı (Kazuistik) Anayasa

Düzenlemelerinde detaya girmeyen ve bunun yerine genel bir çerçeve çizen anayasalara çerçeve anayasa denir. Düzenlemeleri detaylı olan ve mümkün olan her ayrıntıya yer verenlere ise ayrıntılı (kazuistik) anayasa denir.

   ·  Yumuşak Anayasa

Normal yasaları yapan veya değiştiren yasama organınca sıradan yasalardaki yöntemlerle yapılabilen ve değiştirilebilen anayasalar olarak belirtilir.

   ·  Katı Anayasalar

Yapımı ve değiştirilmesinde sıradan yasalardaki yöntemlerden farklı yöntemler gereken anayasalardır.

 

Anayasa Hukukunun Kaynakları 

Her ne kadar anayasa hukukunun kaynakları denildiğinde akla ilk olarak anayasalar gelse de, farklı kaynaklar olduğu da unutulmamalıdır. Söz konusu kaynakların önemli bölümü yazılıdır. Buna karşın siyasi teamüller gibi yazılı olmayan kaynaklar da vardır. Bütün bu kaynaklara ilişkin detaylar şu şekildedir:

   ·  Asli Kaynaklar

Asli kaynaklar; Osmanlı Devleti anayasaları, TBMM hükümetinin anayasası, Cumhuriyet dönemindeki anayasalar, anayasa hukukuyla alakalı farklı kanunlar ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen kararlar şeklinde sıralanabilir.

   ·  Özel Kaynaklar 

Özel kaynaklar ile bu alanda yazılmış olan bilimsel eserler kastedilmektedir. Bu alanın bütününe dair bilgi veren eserler, bu alanda belli bir konuya dair derinlemesine inceleme yapan kitap şeklindeki monografiler ve yine belli bir konu hakkında yazılan, fakat bir monografi oluşturmayacak kadar kısa olan inceleme yazıları şeklindeki makaleler, söz konusu kaynaklardır.

   ·  Resmi Kaynaklar

Resmi kaynaklar; anayasa hukukunu direkt ya da dolaylı olarak ilgilendiren diğer mevzuatlar ile AYM kararlarıdır.

İlginizi Çekebilir: En İyi 12 PDF Sayfa Düzenleme Programı (Ücretsiz & Online)

 

Anayasa Hukuku Ders Notları PDF

Hukuk fakültesinin temel derslerinden olan anayasa hukuku dersi, sadece kendisini değil, aynı zamanda diğer dersleri de ilgilendirmektedir. Bu dersin anlaşılması, idare hukuku ve kamu hukuku gibi derslerin anlaşılması bakımından önemlidir.

Anayasa hukuku, hukuk fakültesinin zor derslerinden biridir ve buna bağlı olarak ders notu bulma konusunda ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Söz konusu durum avantaj gibi görünmesine karşın, esasen ciddi bir dezavantajdır. Çok fazla ders notunun olması, kaliteli notların bulunmasını zorlaştırmaktadır. Buradanbastir, sizler için en iyi ders notlarını bulmaktadır.

Sizlerle paylaştığımız anayasa hukuku ders notları, en önemli bilgilerin bulunduğu özet niteliğindedir. İçerisinde birçok konu vardır ve bunlara ilişkin özet ve kısa bilgiler paylaşılmıştır. Öğrencileri zorlayan bu derse ilişkin paylaştığımız notlar, derste size önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu noktada ihtiyacınız olan ders notlarının tüm detaylarının bulunduğunu anayasa hukuku ders notları PDF dosyasına aşağıdaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz.

 

>>> Anayasa Hukuku Ders Notları PDF İndirmek İçin Buraya Tıklayın <<<

 

PDF olarak indirdiğiniz ders notlarının tercihinize göre buradanbastir.com ile çıktılarını alabilir, kağıt üzerinden daha etkili çalışabilirsiniz. Üstelik kapınıza kadar teslim.

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Anayasa_hukuku
  • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/49479/mod_resource/content/1/%C4%B0GHP%20genel%20hukuk%201-8.pdf
  • http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/anayasahukukuau201.pdf
  • https://hukuksebili.com/anayasa-hukuku-ders-notu-kisa-ozet-notu/
  • https://www.hukukfuar.com/anayasa-hukuku-nedir

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler