Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları PDF (2018- 2022 Tüm Yıllar)

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları PDF (2018- 2022 Tüm Yıllar)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her yıl yapılmaktadır. Sınavın amacı geçim sıkıntısı yaşayan öğrencilere özel maddi veya yatılı destek sağlamaktır. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, her yıl 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 70 bini burs almaya hak kazanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği gerekli başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler sınavda başarılı olduklarında maddi ya da yatılı burs almaya hak kazanırlar. 8. Sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere, ortaokul 5. Sınıftan lise 3’e kadar bursluluk sınavına başvuru yapılabiliyor. Bu yazımızda 8. Sınıf bursluluk sınavına dair pek çok detaya değineceğiz.

8. sınıf bursluluk sınavında kaç net gerektiği, sınav konuları, çıkmış soruların PDF’leri ve daha fazlasını merak ediyorsanız tüm detaylar yazımızda.

 

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

8. sınıf bursluluk sınavı genel olarak her yıl Eylül’ün ilk haftasında gerçekleşir. 2022 yılında bu sınav 4 Eylül Pazar günü saat 10:00’da yapılmıştı. Gelecek sene 2023’te ise 3 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.

 

Burs Kazanmak İçin Kaç Puan Alınması Gerekir?

2019 yılında 8. Sınıflar için bursluluk sınavında 475 puanlık bir taban puanı oluşmuştu. 2022 yılı ve öncesi verilerine bakılırsa 2023 yılında 8.sınıf bursluluk sınavını kazanabilmek için bir öğrencinin ortalama 94 net yapması gerekiyor. 475 puana denk gelen bu net için doğru yapılması gereken tahmini soru sayılarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Dersler                             Net

Türkçe                                  24

Matematik                          23

Fen Bilimleri                       23

Sosyal Bilimler                   24

Toplam                                94

Tablo örnek olarak verilmiştir. Derslerin kat sayıları 3 ile çarpıldığından netler kişiden kişiye değişebilir.

 

Bursluluk Sınavı Taban Puanları

Taban puanlar şartları sağlayan öğrenciler için 4 kategoriye ayrılmıştır. Gelecek yıl değişme ihtimali olsa da 2022 yılına ait taban puanlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Diğer Kontenjan: 462

Öğretmen Çocuğu: 475,372

Korunmaya Muhtaç Çocuk: 100

Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Olmayan: 468,499

Bu da İlginizi Çekebilir: 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Çıkmış Sorular PDF İndir (Tüm Yıllar)

 

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Kaç Soru

120 dakika süre verilen sınav 8. Sınıf öğrencileri için Türkçe 25; Matematik 25; Sosyal Bilgiler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük + Din kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25; Fen Bilimler 25 olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşur.

Bu sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürürken boşlar doğruları götürmemektedir. Ayrıca 2022 verilerine bakılarak bir sorunun ortalama 4-5 puana denk geldiği görülebilir.

 

8. Sınıf Burs Miktarı Ne Kadar?

8. sınıf bursluluk sınavından elde edilen başarı sonucunda verilecek maddi burs miktarı 663,87 TL’dir. Ancak bu miktarın yıllara göre artacağı unutulmamalıdır.

Bu da İlginizi Çekebilir: MEB 8. Sınıf Çalışma Fasikülleri PDF İndir (Tüm Dersler)

 

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

Türkçe Konuları

1. Ünite: Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

1.2. Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)

Cümleye Hâkim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

1.3. Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)

Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

Tablo ve Grafik İnceleme

Görsel Yorumlama

2. Ünite: Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

Noktalama İşaretleri (Nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, eğik çizgi, uzun çizgi, kısa çizgi, yay ayraç)

3. Ünite: Dil Bilgisi

Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)

Cümle Vurgusu (Eylem Cümlelerinde Vurgu)

Fiillerde Çatı (Etken ve Edilgen Fiil, Geçişli ve Geçişsiz Fiil)

Cümle Çeşitleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)

Anlatım Bozuklukları (Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları)

4. Ünite: Metin Türleri ve Söz Sanatları

Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

Yazı (Metin) Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan)

 

Matematik Konuları

1. Ünite: Sayılar ve İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

2. Ünite: Cebir

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

3. Ünite: Veri İşleme

Veri Analizi

4. Ünite: Olasılık

Basit Olayların Olma Olasılığı

5. Ünite: Geometri

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

 

Fen Bilimleri Konuları

1. Ünite: Mevsimler ve İklim

2. Ünite: DNA ve Genetik Kod

3. Ünite: Basınç

4. Ünite: Madde ve Endüstri

5. Ünite: Basit Makineler

6. Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

7. Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

 

İnkılap Tarihi Konuları

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

2. Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

3. Ünite: Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

5. Ünite: Demokratikleşme Çabaları

6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

7. Ünite: Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. Ünite: Kader İnancı

2. Ünite: Zekât ve Sadaka

3. Ünite: Din ve Hayat

4. Ünite: Hz. Muhammed’in Örnekliği

5. Ünite: Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

 

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Bursluluk sınavında belli bir başarı elde etmek için sınava düzenli olarak çalışmak ve bolca soru çözmek gerekiyor. Fakat sınav sorularına tam anlamıyla uyum sağlayabilmek için çıkmış soruları çözmek sizin için çok daha faydalı olacaktır.

Önceki yıllara ait soruları görmek öğrendiklerinizi pekiştirmek için daha yararlı olacaktır. Bunun için 8. Sınıf Bursluluk Sınavı soruları ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
2019 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
2020 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
2021 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
2022 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Bu da İlginizi Çekebilir: 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular PDF İndir (Tüm Yıllar)

 

PDF’lerin Yüksek Kalitede Çıktısını Alabilirsiniz

8. Sınıf bursluluk sınavına girmeden önce sınava çalışmak için daha önceki yıllarda çıkmış sorular sizin için harika bir seçenek olacaktır. Fakat çıkmış soruları çözerken kendinizi sınav psikolojisine hazırlayabilmek için online çözmek yerine kâğıt üzerinde çözmek daha iyi odaklanmanızı sağlar.

Sınav kağıdıyla birebir kalitede uygun fiyata online baskı hizmeti sunan buradanbastir’ı tercih edebilirsiniz.

Ana ekrandaki seçeneklerden çıktınızı tercihinize uygun ayarlayabilir ardından kolayca sipariş edebilirsiniz.

Türkiye’nin dört bir yanına hızlı bir hizmet sunduğundan çıktılarınızı en kısa sürede teslim alıp sınav hazırlığına devam edebilirsiniz.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

  • https://soruvecevaplar.com/bursluluk-sinavi-konulari-ve-mufredati/
  • https://www.dilbilgisi.net/8-sinif-bursluluk-sinavi-konulari/
  • https://www.ntv.com.tr/egitim/bursluluk-parasi-ne-zaman-yatacak-2022-2023-meb-iokbs-burs-ucreti-ne-kadar,C5iZXyauD0mj-kZ4-FaTgA
  • https://www.fotomac.com.tr/haberler/2022/09/14/iokbs-3-yanlis-1-dogruyu-goturuyor-mu-iokbs-2022-bursluluk-sinavi-yanlislar-dogrulari-goturuyor-mu-burs-kazanmak-icin-kac-puan-gerekir
  • https://www.kolaykampus.com/blog-detay/%C4%B0OKBS-nedir-%C4%B0OKBS-de-kac-soru-soruluyor-ve-sinav-kac-dakika
  • https://www.hurriyet.com.tr/galeri-bursluluk-sinavi-puan-hesaplama-nasil-yapilir-bursluluk-sinavi-2022-puan-hesaplama-yaparken-yanlis-ve-dogru-sayisina-dikkat-42131577
  • https://www.aksam.com.tr/egitim/bursluluk-sinavindan-kac-bin-kisi-burs-alacak-bursluluk-sinavina-kac-ogrenci-girdi/haber-1305799
  • https://yeni-kimlik.com/bursluluk-sinavi-taban-puanlari.html
  • https://www.basvur.co/bursluluk-sinavini-kazanmak-icin-kac-puan-gerekir/
  • https://www.yeniakit.com.tr/haber/meb-gov-tr-bursluluk-sinavi-sonuclari-2022-iokbs-bursluluk-sinavi-baraj-puani-2022-bursluluk-kac-puanla-kazanilir-1693613.html

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler