Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

4. Sınıf İngilizce Yıllık Plan İndir | (2022-2023 Müfredatına Uygun)

4. Sınıf İngilizce Yıllık Plan

4. Sınıf İngilizce Yıllık Plan İndir | (2022-2023 Müfredatına Uygun)

İngilizce, dünya genelinde en fazla konuşulan dil olmanın çok ötesine geçmiş ve adeta bir dünya dili olmuştur. Birçok ülkenin resmi dilinin olmasının yanı sıra ticaret, bilim ve teknoloji gibi alanlarda dahi ortak dil olarak kabul edilmiştir. Böylesine önemli ve yaygın olarak kullanılan bir dilin öğrenilmesi, adeta bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde 4.sınıf İngilizce yıllık plan, çok önemli bir yere sahiptir.

Dil öğrenimi, zor olduğu gibi ayrıca sabır gerektiren de bir süreçtir. Bu süreç, özellikle erken yaşlarda çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde tamamlanabilmektedir. Dolayısıyla yabancı dil öğrenimine erken yaşlarda başlamak gerekir. 4.sınıf da bu dönemlerden biridir. Öğrenci başarısını belirgin bir biçimde arttıran 4.sınıf İngilizce yıllık plan ile bu dersi daha kolay öğrenin.

 

4. Sınıf İngilizce Konu Müfredatı 

İngilizce dersinin müfredatı, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak bakanlık tarafından hazırlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından müfredat, eğitim alanında politika değişimine gidilmediği müddetçe 5 yıl geçerlidir.

İngilizce ilk olarak 2.sınıfta verilir ve daha sonraki yıllarda konular geliştirilerek verilmeye devam eder. Her sınıfın ders müfredatı farklıdır.

4.sınıf İngilizce müfredatına genel olarak bakıldığında; boş zaman etkinlikleri, yiyecekler ve içecekler, meslekler, günlük etkinlikler, ülkeler, fiziksel ve kişisel özellikler şeklindedir. Müfredatı, aşağıdaki tablo üzerinden çok daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

1. Ünite Classroom Rules – Sınıf Kuralları 

·         Asking for permission (Can/May …? Yes, you can. Sure/Of course. Sorry, not right now.) 

·         Making simple requests (Give me the book, please. Sure/Of course)

·         Telling someone what to do (Be quiet, please.) 

·         Naming numbers (Numbers from 1 to 50.)

2. Ünite Nationality – Millet

·         Identifying countries and nationalities (Is s/he from …)

·         Talking about locations of countries (Where is Germany? It’s Europe.)

3. Ünite Cartoon Characters – Çizgi Film Karakterleri 

·         Expressing ability and inability (Can you play …? Yes, s/he… No, s/he can’t….)

·         Talking about possessions (This is her/his/my/your …)

4. Ünite Free Time – Boş Zaman

·         Expressing likes and dislikes (like/dislike/hate)

·         Making simple inquiries (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t)

·         Asking for clarification (Can you say that again, please?, Pardon me?, Say that again, please. Slowly, please.)

5. Ünite My Day – Günüm

·         Talking about daily routines (I wake up, I have breakfast)

·         Making simple inquiries (What do you do…? I have lunch …)

·         Telling the time and days (What time is it? days of the week, at noon/night)

6. Ünite Fun with Science – Bilimle Eğlence

·         Giving and responding to simple instructions

·         Making simple inquiries (What is “cover”?)

·         Talking about locations (Where is the brush?, in fron of, behind, near)

7. Ünite Jobs – Meslekler

·         Describing what people do and expressing what people like (What is your job?)

·         Making inquiries (Where does s/he work?)

8. Ünite My Clothes – Kıyafetlerim

·         Describing the weather (What’s the weather like? It’s rainy today. It’s windy.

·         Making simple requests (Can I borrow your umbrealla? Here you are)

·         Naming seasons of the year (It is … autumn/fall, spring, summer, winter)

9. Ünite My Friends – Arkadaşlarım

·         Describing people (What does s/he look like? She is tall and slim.)

·         Talking about possessions (I have brown hair.)

10. Ünite Food and Drinks – Yiyecek ve İçecekler

·         Making offers (Do you want …? Want a …? Would you like …? What/How about …?)

·         Expressing basic needs and feelings (I want some milk, please. Are you hungry?)

 İlginizi Çekebilir: 2. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarı Kaçınılmaz]

 

En Etkili İngilizce Öğretim Teknikleri 

Erken yaşlarda dil öğrenimi, diğer yaşlara kıyasla daha kolaydır. Ancak bu süreçte sınıftaki öğrencilerin bilişsel seviyelerinin farklı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca her konunun uygun yöntemle verilmesi de gerekir. İşte bu tür gereklilikler için İngilizce dersinde farklı öğretim teknikleri kullanılmalıdır. Bu noktada öne çıkan öğretim tekniklerinden bazıları şu şekildedir:

·  Doğrudan Dil Öğretimi

Doğal yöntem olarak da bilinen doğrudan dil öğretimi, sadece İngilizce öğretiminde değil, birçok yabancı dilin öğretiminde kullanılır. Bu yöntemin temelinde, öğrencilerin süreç boyunca sadece öğrenmek istedikleri yabancı dili kullanmaları vardır. Böylece öğrencilerin sözlü beceri kazanmaları ve tekrarlayan derleme yoluyla dili öğrenmeleri hedeflenir. Tümevarım tekniğinin kullanıldığı yöntemde, öğretmenin sözlü sunumu sonrasında öğrencilerin kuralları tahmin etmesi beklenir.

·  Çeviri Yöntemi

Tekniğin isminden de anlaşılacağı üzere burada gramer ağırlıklı bir yol izlenir ve çeviri büyük bir yer tutar. Yabancı bir dili öğrenmenin klasik ve geleneksel yollarından biri olarak kabul edilir. Günümüzde bazı dillerin öğretiminde kullanılan bu teknik, öğrencilerin dil bilgisi kurallarını öğrenmelerini ve çeviri yapabilmelerini hedefler. Özellikle edebiyatı daha derin şekilde ele almak isteyen öğrenciler için daha uygun bir yöntem olduğu ifade edilebilir.

·  Ses Dil Yöntemi

Ordu yöntemi ve yeni anahtar yöntemi olarak da bilinen bu teknik, sürekli pekiştirme ile dilin öğrenilebileceğini iddia eden davranışçı teoriyi temel alır. Öğrenciler İngilizceyi kötü kullandıklarında olumsuz bildirim alırken, doğru ve etkili kullandıklarında ise olumlu bildirimle ödüllendirilir.

Doğrudan yöntem ile benzerlik gösterir ve burada da sadece hedef yabancı dil kullanılır. Ancak söz konusu yöntemler arasında farklar da vardır ve bunların en önemlisi, öğretim sürecindeki odaklanan hususlardır. Doğrudan yöntemde kelime öğretimi öne çıkarken, bu yöntemde ise dil bilgisi kuralları öne çıkmaktadır.

·  Yapısal Yaklaşım

Yapı ile ilgili olan öğretim tekniğidir. Bu teknikte dillerin karmaşık gramer kurallarından oluştuğu kabul edilir. Bu kuralların belli bir sıra ile öğrenilmesi öngörülür. Kademeli öğretim ile öğrencilerin ilgili yabancı dili etkili olarak öğrenmesi hedeflenir.

·  Öneri Yöntemi

Bu tekniğin temelinde, öğrencilerin inancı yatar. Etkili sonuç alabilmek için öğrencilerin kullanılan tekniğin etkili olduğuna inanması gerekir. Davranışçı teoridir ve öğrencilere farklı seçenekler sunar. Bu ise onların öğrenme sürecinde daha sorumlu davranmalarına imkan verir.

·  Fiziksel Tepki ile Öğretme

Fiziksel tepki ile öğrenme, aynı zamanda TRP olarak da bilinir. Yaparak öğrenme fikrini benimseyen bir yaklaşımdır. Yeni başlayanlar, pencereye yürü ve aç, ayağa kalk türünden basit komutlarla dili öğrenmeye başlar. Buradaki en önemli husus işitsel anlamadır ve diğerlerinin zamanla geleceği kabul edilir.

·  İletişim Dil Öğretimi

Öğrencilerin içinde yer alacakları gerçekçi durumlar ile yabancı dili çok daha etkili bir şekilde öğreneceklerini savunan bir yöntemdir. Bu yöntemde öğrencilerin yol tarifi istemesi, davet etmesi, şikayet etmesi türünden önemli işlevlere odaklanması istenir.

·  Sessiz Yol Yöntemi

Öğrenci özerkliğini öne çıkaran bir yöntemdir. Öğretmen sadece bir rehberdir ve öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olmasını teşvik etmekle görevlidir. Bu yöntemde öğretmen çok az konuşur ve böylece bütün süreç öğrencilerin kontrolünde gerçekleşir.

Kelimelerin telaffuzuna büyük bir önem verilir ve derslerin önemli kısmı buna ayrılır. Sonrasında dil bilgisi ve kelime bilgisi önemli hususlar olarak sıralanır. Öğretmen gözlem yaparak öğrencileri değerlendirir ve gerekli noktalarda müdahaleleri yapar.

·  Topluluk ile Dil Öğrenme

Öğrenci ile öğretmen arasındaki bağa en fazla önem verilen yöntemdir. Bundan dolayı öğrenciler bu teknikte kendilerini tam olarak güvende hissetmektedir. Diğer yöntem ve tekniklerden en önemli farkı ise burada dilin çeviri için kullanılmasıdır.

·  Görev Tabanlı Öğretim

Verilen görevlerin tamamlanmasına dayanan bir öğretim tekniğidir. Çoğunlukla öğretmenler tarafından bu görevler belirlenir ve öğrencilerin İngilizce bilgilerinden yararlanarak görevleri en az hata ile tamamlamaları beklenir.

·  Sözlüksel Yaklaşım

Bu yöntem, daha önce en sık kullanılan kelimeleri tanımlayan bilgisayar çalışmalarına dayanır. Kelime bilgisi ve sözcük öbeklerinin kullanım sıklığına göre öğretilmesi esastır. Bu teknikte öğretmenler, materyaller ve gerçekçi senaryolar oldukça önemlidir.

İlginizi Çekebilir: 3. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarınızı Katlayın]

 

4. Sınıf İngilizce Yıllık Plan

Etkili bir İngilizce öğretimi için uygulanacak plan, büyük bir öneme sahiptir. İngilizce öğretmenlerinin uygulayacaklar ve bütün bu süreci hem daha kolay hem de daha etkili hale getirecek olarak 4.sınıf İngilizce yıllık plan, BuradanBastir tarafından sizlerle paylaşılmaktadır. Siz de bu plan ile öğretim sürecini daha etkili hale getirebilirsiniz. Yıllık planı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: (Yıllık plan https://www.ingilizceciyiz.com/ sitesinden alınmıştır.)

 

             >>> 4. Sınıf İngilizce Yıllık Plan İçin Buraya Tıklayın <<< 

 

PDF formatında indirdiğiniz bu yıllık planının çıktısını kaliteli ve uygun fiyat avantajı ile buradanbastir.com üzerinden alabilirsiniz. Üstelik çıktılarınız kapınıza kadar teslim.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

  • http://www.huntesl.com/a-brief-look-at-the-different-esl-teaching-approaches-and-methods/
  • https://testleri.gen.tr/4-sinif-ingilizce-mufredati.aspx
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786629
  • https://www.egitimsistem.com/4-sinif-ingilizce-konulari-67265h.htm

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler