Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB 4. Sınıf Çalışma Fasikülleri PDF İndir (Tüm Dersler)

4. Sınıf Çalışma Fasikülleri

MEB 4. Sınıf Çalışma Fasikülleri PDF İndir (Tüm Dersler)

4.sınıf çalışma fasikülleri, gerek sınıf içindeki gerekse de yapılan sınavlardaki başarının artmasına direkt olarak etki eder. Ancak bunun için kaliteli ve doğru fasiküllerin kullanılması gerekir. MEB tarafından yayınlanan ve her dersi kapsayan fasikülleri sizler için derledik. 4. sınıf çalışma fasiküllerinin PDF şeklinde çıktılarını alarak çocuklarınızın veya öğrencilerin konuları daha kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

 

TÜRKÇE

Türkçe, sadece bir okul dersi olarak değil, bunun yanında konuşma dili olarak da büyük bir öneme sahiptir. Konuşma dili olan Türkçemizin her ayrıntısını doğru olarak öğrenmek ve dilimizi düzgün bir şekilde kullanmak, vatandaşlık görevlerimiz arasında yer alır.

Okullardaki Türkçe dersi, diğerlerine göre daha ağırlıktadır. Bu durum, Türkçe dersinin önemini gözler önüne seren bir durum olarak dikkat çeker. Bu ders, hem yazma hem konuşma hem de dinlenme açısından bir örüntü şeklinde işlenmektedir.

 

4. Sınıf Türkçe Ders Konuları

4.sınıf Türkçe dersindeki konular, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bazı yıllar çok ciddi değişimler yaşanmazken, bazı yıllar ise müfredatta önemli değişiklikler yapılmaktadır. Okullar açılmadan hazırlanan müfredatlar hem okul müdürlerine gönderilir hem de online ortamda yayınlanarak herkese duyurulur.

Değiştirilen ve müdürlere iletilen yeni müfredat, müdürler aracılığı ile öğretmenlere duyurulur. Bunun üzerine toplantılar ve istişareler yapılarak yeni müfredatın nasıl işleneceği ve yapılan değişiklikler ele alınır. Bütün bir yıl boyunca oluşturulan bu yeni müfredata göre eğitim ve öğretim verilir.

Müfredat, son derece ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır. Hangi konunun ne zaman, kaç ders saati boyunca işleneceği müfredatta bellidir. Öğretmenler genellikle buna uyarlar. Ancak sınıfın seviyesine bağlı olarak bazı küçük değişiklikler de yapılabilir.

Milli Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından gönderilen 4.sınıf Türkçe müfredatının öğretmenlerce işlenmesi zorunludur. Ayrıca öğretmenler, çok büyük ve geçerli bir neden olmadığı sürece konuları sırasına göre işlemek zorundadır. Buradaki konuların birbiri üzerine ilerlemesi, konuların sırasını önemli hale getirmektedir. 4.sınıf Türkçe ders konuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Konu Başlıkları

Harf BilgisiDeyimlerGenel ve Özel İfadeler
Alfabetik Sıralamaİsimler – AdlarYazım Kuralları
Sözcük BilgisiDurum (Hal) EkleriNoktalama İşaretleri
Sözcükte AnlamSıfatlar – ÖnadlarMetin Türleri
Ses OlaylarıSözcükte YapıOkuma Anlama Metinleri
Basit, Türemiş ve Bileşik SözcüklerZamirlerGörsel Okuma
Eş Anlamlı KelimelerCümle BilgisiSöz Sanatları (Betimleme)
Zıt Anlamlı KelimelerFiiller – EylemlerDeyim ve Atasözleri
Eşsesli (Sesteş) KelimelerKarşılaştırma İfadeleriGrafik ve Tablo Yorumlama
Metin TürleriAçıklayıcı İfadeler

-

Kaynak: ilkokulevim.com

 

4. Sınıf Türkçe Çalışma Fasikülleri

MEB tarafından hazırlanmış olan çalışma fasikülleri, temalara göre ayrılmıştır. Böylece hangi temadaki konularla ilgili çalışma yapmak isterseniz, o konulara ilişkin sorulara kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu durum, fasiküllerin kullanışlılığı bakımından son derece önemlidir.*

Bilindiği gibi Türkçe dersi ile farklı yayınların fasikülleri vardır. Ancak sizlerle paylaştığımız, MEB tarafından hazırlanmıştır ve müfredat ile tam uyumludur. Ayrıca yeni nesil sorular içermesi ve öğrencileri bu soru tipine alıştırması da çok önemlidir. Kısacası söz konusu kaynaklar, beklenti ve ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacaktır. Bu fasiküllere aşağıda yer alan tablodaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Türkçe Fasiküller

1. ve 2. Tema Çalışma Fasikülü
3. ve 4. Tema Çalışma Fasikülü
5. ve 6. Tema Çalışma Fasikülü
7. ve 8. Tema Çalışma Fasikülü

Kaynak: meb.gov.tr

 

 

MATEMATİK

Matematik, öğrencilerin en fazla zorlandıkları derslerden biri olarak dikkat çeker. Bu durum, matematik dersinin ne kadar seçici olduğunun en önemli işaretlerinden biridir. Öğrencilerin eğitim yaşamlarının her aşamasında karşılarına çıkacak olan bu dersin sorun olmaması ve korkulu bir rüyaya dönüşmemesi için temelin sağlam olması gerekir. İşte o temelin atıldığı dönemlerden biri de 4.sınıftır. Bütün bu nedenlerden dolayı matematik dersine ekstra bir önem verilmesi ve her konunun sorunsuz bir şekilde kavranmasının sağlanması gerekir.

 

4. Sınıf Matematik Ders Konuları 

4.sınıf matematik ders konuları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredatta belirlenmektedir. Bu konular genellikle aynı kalmakla birlikte bazı dönemler konularda köklü değişimler olabilmektedir.

4.sınıf matematik ders konuları, 6 ünite, 17 konu ve toplamda 180 ders saatinden meydana gelmektedir. Ünitelere göre konular aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

1. Ünite2. Ünite3. Ünite4. Ünite5. Ünite6. Ünite
Doğal SayılarDoğal Sayılarla ToplamaDoğal Sayılarla ÇarpmaKesirlerGeometrik Cisimler ve ŞekillerÇevre Ölçme
Doğal Sayılarla ToplamaDoğal Sayılarla ÇıkarmaDoğal Sayılarla BölmeKesirlerle İşlemlerGeometride Temel KavramlarAlan Ölçme
Doğal Sayılarla Çıkarma

 

-

 

-

Zaman ÖlçmeUzamsal İlişkilerTartma

 

-

 

-

 

-

Veri Toplama ve DeğerlendirmeUzunluk ÖlçmeSıvı Ölçme

Kaynak: matematikciler.com

 

4. Sınıf Matematik Çalışma Fasikülleri 

Matematik gibi bir derste başarılı olabilmek için ek kaynak kullanmanın adeta zorunlu olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. MEB tarafından hazırlanan fasiküller, bu noktadaki en önemli kaynaklardandır. Gerek soruların müfredata uygun olması gerekse de yeni nesil soru türüne uygun olarak hazırlanması, bu kaynakların öne çıkmasını sağlar.

Renkli olarak hazırlanan ve kaliteli sorulardan oluşan çalışma fasikülleri, ünitelere göre ayrılmış şekildedir. Söz konusu ünitelerden sonra ilgili fasikülü alarak hızlı bir şekilde konuları tekrar edebilir, pekiştirebilir ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. 4.sınıf matematik çalışma fasiküllerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Matematik Fasiküller

1. Tema Çalışma Fasikülü
2. Tema Çalışma Fasikülü
3. Tema Çalışma Fasikülü
4. Tema Çalışma Fasikülü
5. Tema Çalışma Fasikülü
6. Tema Çalışma Fasikülü

Kaynak: meb.gov.tr

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi birçok öğrenciye ve veliye göre basit bir derstir. Evet, diğer derslere kıyasla daha basit olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Ancak bu derste İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik gibi ilahi dinlerin ve tarih boyunca insanların din ve ahlaka olan bakışının derinlemesine incelendiği ve analiz edildiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla kolay bir ders olmasına karşın, aynı zamanda çok önemli bir derstir.

 

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konuları, diğer dersler gibi bakanlık tarafından hazırlanan müfredatta yer almaktadır. Bu konular genel olarak yıllara göre değişmezken, bazı dönemlerde yapılan sistem veya sınav değişiklikleri nedeniyle değiştirilebilmektedir.

4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi konuları toplamda 5 ünite ve 19 konudan oluşmaktadır. Bu dersten başarılı olabilmek için konulara dair bilgi sahibi olunması gerekir. Aşağıda yer alan tabloda konuları ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

1. Ünite2. Ünite3. Ünite4. Ünite5. Ünite
Günlük Konuşmalarda Geçen Dini İfadelerİslam’ın İnanç EsaslarıDin Güzel AhlaktırHz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevreİslam Dini ve Temizlik
Dilek ve Dualarda Geçen Dini İfadelerİslam’ın Şartlarıİnsan İlişkilerinin Temeli: Sevgi ve SaygıHz. Muhammed’in (s.a.v.) AilesiBedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım
Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve AnlamıKur’an-I KerimBir Sure Tanıyorum: Fatiha Suresi ve AnlamıHz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik YıllarıEvimi ve Okulumu Temiz Tutarım
 Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine YıllarıÇevremi Temiz Tutarım
   Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları 

Kaynak: ilkokuldokumanlari.com

 

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Fasikülleri 

Diğer dersler gibi burada da başarılı olabilmek için ders haricinde ek kaynaklar kullanmak faydalı olacaktır. MEB tarafından hazırlanmış olan fasiküller, en önemli kaynak olarak kabul edilir. Müfredata uygun olan ve doğru soru sorulma biçiminin kullanıldığı fasiküller, bu dersteki başarının direkt olarak artmasını sağlayacaktır.

Fasiküllerde bulunan sorular, ünitelere göre ayrılmış durumdadır. Her üniteden sonra bu fasikülleri çözerek bilgilerin pekişmesi, yeni bilgiler öğrenilmesi ve söz konusu bilgilerin sorularda nasıl karşınıza çıkabileceği gibi hususları deneyimleyebilirsiniz. 4.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi çalışma fasiküllerine aşağıda yer alan linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fasiküller

1. Tema Çalışma Fasikülü
2. Tema Çalışma Fasikülü
3. Tema Çalışma Fasikülü
4. Tema Çalışma Fasikülü
5. Tema Çalışma Fasikülü

Kaynak: meb.gov.tr

 

FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri, normal bir okul dersinin haricinde öğrencilerin bilimle buluştuğu ve bilimin günlük yaşam içindeki yansımalarını gördükleri bir derstir. Çevrelerinde ve vücutlarında olan olayların detaylı olarak açıklandığı bu ders, öğrencilerin ufuklarını açması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun yanında ilerleyen yıllarda yapılacak olan sınavlardaki fen bilimleri sorularının temeli bu dönemde atılmaktadır. Dolayısıyla fen bilimlerine ayrı bir önem verilmesi, hem bu dönem hem de ilerleyen dönemler için adeta bir gerekliliktir.

 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Konuları

4.sınıf fen bilimleri ders konuları, bakanlık tarafından hazırlanan müfredat içerisinde yer almaktadır. Bu dönemde öğrencilere yer kabuğundan besinlere, aydınlatma teknolojilerinden maddeye kadar birçok önemli konu hakkında bilgiler verilmektedir. İlgili konuları etkili bir şekilde anlamak ve kavramak için konuların neler olduğunun bilinmesi, önemli bir avantaj sağlayacaktır. 7 üniteden oluşan 4.sınıf fen bilimleri konularını aşağıda yer alan tablo üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Yer Kabuğunun YapısıYer Kabuğu Kayaçlardan OluşurMadenlerFosiller 
2. Bölüm: Dünyamızın HareketleriDünya’nın Dönme ve Dolanma HareketleriDünya’nın Hareketlerinin Sonuçları  

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Besinler ve ÖzellikleriBesinlerin GerekliliğiBesin İçerikleri ve GörevleriSağlıklı Bir Yaşam İçin Besinler 
2. Bölüm: Sağlıklı Yaşamİnsan Sağlığı ve Dengeli BeslenmeSağlığa Zararlı Maddeler  

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Kuvvetin Cisimler Üzerindeki EtkileriKuvvetin Duran Cisimler Üzerindeki EtkisiKuvvetin Hareketli Cisimler Üzerindeki EtkisiKuvvetin Şekil Değiştirici Etkisi 
2. Bölüm: Mıknatısların Uyguladığı KuvvetMıknatısın ÖzellikleriMıknatısın Etki Ettiği MaddelerMıknatısın Günlük Yaşamdaki Kullanım AlanlarıMıknatısın Yeni Kullanım Alanları

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Maddeyi Niteleyen ÖzelliklerSuda Yüzen ve Batan MaddelerSuyu Emen ve Emmeyen MaddelerMıknatıs Tarafından Çekilen ve Çekilmeyen Maddeler 
2. Bölüm: Maddenin Ölçülebilir ÖzellikleriKütleHacim  
3. Bölüm: Maddenin HalleriKatı, Sıvı, Gaz   
4. Bölüm: Maddenin Isı Etkisiyle DeğişimiIsınma ve SoğumaHâl Değişimi  
5. Bölüm: Saf Madde ve KarışımSaf MaddeKarışımKarışımların AyrılmasıKarışımların Ayrılmasının Ülke Ekonomisine Katkısı

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Aydınlatma TeknolojileriGeçmişten Günümüze Aydınlatma TeknolojileriGelecekteki Aydınlatma Araçları  
2. Bölüm: Uygun AydınlatmaUygun Aydınlatma ve Göz SağlığıAydınlatma Araçlarının Tasarruflu Kullanımı ve Ekonomiye Katkısı  
3. Bölüm: Işık KirliliğiIşık Kirliliği ve NedenleriIşık Kirliliğinin EtkileriIşık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler 
4. Bölüm: Geçmişten Günümüze Ses TeknolojileriŞiddetli Sese Sahip Teknolojik Araçların Etkileri   
5. Bölüm: Ses KirliliğiSes Kirliliğinin NedenleriSes Kirliliği ve İnsan SağlığıSes Kirliliğinin Çözümleri 

6. ÜNİTE

1. Bölüm: Bilinçli TüketiciKaynakların Tasarruflu KullanılmasıKaynakların ÖnemiGeri Dönüşümün Önemi 

7. ÜNİTE

1. Bölüm: Basit Elektrik DevreleriBasit Elektrik DevresiDevre Elemanları ve GörevleriEvimizdeki ve Okulumuzdaki Devre Elemanları 
      

Kaynak: ilkokuldokumanlari.com

 

4. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülleri 

Fen bilimleri, birçok öğrenci için zevkli bir derstir. Ancak burada öğrenilen konuların kalıcı olması için ders haricinde de çalışmalar yapılması ve özellikle kaliteli kaynaklardan yararlanılması gerekir. İşte tam bu noktada MEB tarafından hazırlanmış olan çalışma fasikülleri tercih edilebilir.

4.sınıf fen bilimleri çalışma fasikülleri, öğrenilen konuların tekrar edilmesine, pekiştirilmesine ve yeni bilgiler öğrenilmesine imkan verir. Ünitelere göre hazırlanmış olan fasikülleri her üniteden sonra dikkatli bir şekilde çözebilirsiniz. Bu fasikülleri aşağıda bulunan linklerden indirebilir ve çıktılarını aldıktan sonra çözmeye başlayabilirsiniz.

Fen Bilimleri Fasikülleri

1. Tema Çalışma Fasikülü
2. Tema Çalışma Fasikülü
3. Tema Çalışma Fasikülü
4. Tema Çalışma Fasikülü
5. Tema Çalışma Fasikülü
6. Tema Çalışma Fasikülü
7. Tema Çalışma Fasikülü

Kaynak: meb.gov.tr

İlginizi Çekebilir: En İyi 12 PDF Sayfa Düzenleme Programı (Ücretsiz & Online)

 

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler, ilkokuldan başlayarak yükseköğretim kurumlarına kadar gösterilmeye devam eden bir derstir. İnsanların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini tarihsel süreçte inceleyen bu ders, hem okul başarısı açısından hem de insanların yaşamı ve toplumları tanıması açısından büyük bir öneme sahiptir. Sözel ve diğer derslere göre kolay olması, bu dersin önemsiz olduğunu göstermez. Dolayısıyla diğer derslere verilen önem gibi sosyal bilgilere de gereken önemin verilmesi gerekir.

 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Konuları

Bireyi ve toplumu temel olan bu ders, insanların yaşamı tanıması ve ona uyum göstermesini hedeflemektedir. Daha gelişmiş ve refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturma hedefinde olan bu dersin konuları da buna uygun olacak şekilde biçimlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından hazırlana müfredatta yer alan konular toplamda 7 üniteden oluşmaktadır. 4.sınıf sosyal bilgiler ders konuları, aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

1. Ünite:

Birey ve Toplum

2. Ünite:

Kültür ve Miras

3. Ünite:

İnsanlar, Yerler ve Çevre

4. Ünite:

Bilim, Teknoloji ve Toplum

5. Ünite:

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

6. Ünite:

Etkin Vatandaşlık

7. Ünite:

Küresel Bağlantılar

Kaynak: egitimsistem.com

 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Fasikülleri 

Sosyal bilgiler gibi önemli bir derste başarılı olabilmek için dersin derste dinlenmesi gerekir. Ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. İşte bu noktada yardımcı kaynaklar devreye girer. Bilindiği gibi günümüzde çok sayıda yardımcı kaynak vardır ve maalesef bunların bazılarının kalitesi gerçekten düşüktür. Düşük kaliteli kaynaklar ise ders başarısını olumsuz etkileyecektir. İşte bu türden bir olumsuzluk yaşamamak için aşağıda tabloda MEB tarafından hazırlanan, müfredata uygun olan kaliteli kaynakları sizin için hazırladık.

Sosyal bilgiler çalışma fasikülleri ile okulda öğrenilen konuları pekiştirebilir, eksikliklerinizi giderebilir ve konuların kalıcı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. 4.sınıf sosyal bilgiler çalışma fasiküllerini aşağıdaki linklerde indirebilir ve çıktılarını aldıktan sonra bunları çözmeye başlayabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Fasikülleri

1. Tema Çalışma Fasikülü
2. Tema Çalışma Fasikülü
3. Tema Çalışma Fasikülü
4. Tema Çalışma Fasikülü
5. Tema Çalışma Fasikülü
6. Tema Çalışma Fasikülü
7. Tema Çalışma Fasikülü

Kaynak: meb.gov.tr

 

İNGİLİZCE

İngilizce, sadece bir ders olmanın çok daha ötesindedir. Global bir dil olan ve dünya genelinde konuşulan İngilizcenin öğrenilmesi ve etkin olarak konuşulması açısından okullarda verilen eğitim kritik öneme sahiptir.

Söz konusu eğitimler hem okul başarısı hem de bu dili öğrenme açısından dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. İngilizcenin öğrenilmesi için henüz erken yaşlarda temellerin atılması gerektiğinden, 4.sınıfta bu derse gereken önemin fazlasıyla verilmesi gerekir.

 

4. Sınıf İngilizce Ders Konuları 

4.sınıf İngilizce dersinde mesleklerden sınıf kurallarına, yiyecek ve içeceklerden çizgi film karakterlerine varıncaya kadar farklı konular işlenmektedir. Çocukların ilgisini çeken ve zevkli olan bu konular, İngilizce konuşma becerisi kazanma açısından da özel bir öneme sahiptir.

Bu derste istenen başarıyı yakalamak ve konuşma becerisini geliştirmek için konular hakkında ön bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır. MEB tarafından hazırlanan müfredat içerisinde yer alan ve toplamda 10 üniteden oluşan konuları aşağıda bulunan tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

1. Ünite:

Classroom Rules (Sınıf Kuralları)

2. Ünite:

Nationality (Milliyet, Irk)

3. Ünite:

Cartoon Characters (Çizgi Film Karakterleri)

4. Ünite:

Free Time (Boş Zaman)

5. Ünite:

My Day (Günüm)

6. Ünite:

Fun With Science (Bilimle Eğlen)

7. Ünite:

Jobs (Meslekler)

8. Ünite:

My Clothes (Kıyafetlerim)

9. Ünite:

My Friends (Arkadaşlarım)

10. Ünite:

Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)

Kaynak: basarisiralamalari.com

 

4. Sınıf İngilizce Çalışma Fasikülleri 

4.sınıf çalışma fasikülleri içinde olan İngilizce fasiküller, konuların pekiştirilmesine ve tekrar edilmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanında yeni kelimeler öğrenilmesine ve farklı cümle yapılarının görülmesine de katkı sağlayacaktır. Bahsedilen etkileri nedeniyle İngilizce ders başarısına ve bu dilin konuşulmasına direkt olarak olumlu etki yapacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

İngilizcede öğrenilenlerin kalıcı olması için sürekli olarak tekrar yapılması ve bunun da doğru kaynaklar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekir. MEB tarafından hazırlanan, müfredata ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olan bu fasiküller, ihtiyaç ve beklentileri etkin olarak karşılar. Söz konusu fasikülleri indirmek için aşağıda bulunan linkleri kullanabilirsiniz.

İngilizce Fasikülleri

1. Tema Çalışma Fasikülü
2. Tema Çalışma Fasikülü
3. Tema Çalışma Fasikülü
4. Tema Çalışma Fasikülü
5. Tema Çalışma Fasikülü
6. Tema Çalışma Fasikülü
7. Tema Çalışma Fasikülü
8. Tema Çalışma Fasikülü
9. Tema Çalışma Fasikülü
10. Tema Çalışma Fasikülü

Kaynak: meb.gov.tr

İlginizi Çekebilir: 4. Sınıf İngilizce Test PDF İndir (Tüm Üniteler)

 

Çalışma Fasiküllerinin Çıktısını Alarak Çalışın 

4.sınıf çalışma fasikülleri, MEB tarafından hazırlanmaktadır. Bu yüzden gerek kalite gerekse de müfredata uygunluk noktasında en ideal kaynak olarak kabul edilir. Söz konusu fasikülleri internet üzerinden telefonlarınıza, tabletlerinize veya bilgisayarlarınıza hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Sonrasında bunların çıktılarını alarak direkt olarak çözmeye başlayabilirsiniz.

4.sınıf çalışma fasikülleri veya daha farklı kaynakların fotokopilerini kaliteli ve ekonomik olarak almak için Buradanbastir tarafından verilen hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Son teknoloji ürünü olan baskı makineleri, kaliteli kağıt ve mürekkep ile yapılan baskılar sayesinde ilgili fasikülleri sorunsuz olarak çözebilirsiniz. Çıktı siparişleriniz İstanbul içindeki noktalara sadece 2 saatte, diğer illere ise 24-48 saat içinde teslim edilmektedir. Siz de kaliteli ve ekonomik çıktı almak için aşağıdaki videoyu izleyerek, ana sayfamızdan kolayca sipariş oluşturabilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler