Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

2. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarı Kaçınılmaz]

2. Sınıf İngilizce Yıllık Plan İndir

2. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarı Kaçınılmaz]

Yabancı dil eğitimi, sınav kaygısının olmadığı erken yaşlarda çok daha etkili sonuçlar vermektedir. Erken yaşlarda çocukların zihinlerinin daha açık olması da bu dönemde verilen eğitimin daha başarılı sonuçlar vermesini sağlar. Çocukluk döneminde yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuklar, akranlarına kıyasla hayata adeta bir adım önde başlayacaklardır. Günümüzde teknolojinin geldiği nokta itibariyle çok daha önemli hale gelen İngilizce, artık bir tercih değil zorunluluktur. Öğrenci başarısını belirgin olarak arttıran 2.sınıf İngilizce yıllık plan ile sınavda netleriniz tavan yapsın. Detaylar yazımızda.

 

İngilizce Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Etkili bir İngilizce öğretimi için İngilizce öğretmeninin gerek sınıf içerisinde gerekse de sınıf dışında birtakım görevleri vardır. Bu görevlerden öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kaliteli bir öğrenme ortamı hazırlamak
 • Farklı sınıf ve yaş gruplarına ders hazırlamak ve hazırlanan dersleri sunmak
 • Öğrencilerin aktif olarak derse katılmasını sağlamak ve bunun için farklı teknik ve yöntemlerden yararlanmak
 • Kelime bilgilerini ve cümle yapılarını kullanan öğrencilerin kendi aralarında etkin bir şekilde iletişime geçmelerini teşvik etmek, desteklemek
 • Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları kontrol etmek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak
 • Öğrencilerin bireysel ve grup oturumları ile okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini üst seviyeye taşımalarına yardım etmek
 • Mesleki açıdan kendi geliştirmeye devam etmek ve bu kapsamda yeni geliştirilen öğretim yöntem ve tekniklerini yakından izlemek
 • Fonksiyonel bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan öğrenci davranış standartlarını oluşturarak sürdürmek
 • Konulara ilişkin alıştırmalar ve örnekler hazırlamak
 • Öğrencileri değerlendirmek için onların gelişim düzeyine uygun sınav soruları hazırlamak
 • Temel dil becerisinin gelişmesi için farklı materyaller, ders kitapları ve farklı işitsel - görsel yardımcıları etkin olarak kullanmak

İngilizce öğretmenlerinin görevleri genel olarak bu şekildedir. Bunlara benzer farklı görev ve sorumlulukları da olduğu unutulmamalıdır.

İlginizi Çekebilir: 6. Sınıf İngilizce Test Çöz & PDF İndir (Tüm Üniteler)

 

Erken Yaşta İngilizce Eğitiminin Çocuklara Faydaları Nelerdir?

Erken yaşta İngilizce eğitimi almanın çocuklar açısından çok farklı yararları vardır. Bu yararlar genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

·  Farklı Kültürleri Öğrenmeyi Destekliyor 

Yeni bir dil öğrenmek, sadece o dili değil, aynı zamanda o dilin ait olduğu kültürü de öğrenmek anlamına gelir. O dilin konuşulduğu coğrafyayı, insanları ve diğer kültürel unsurları yakından tanıma imkânı sağlar. Bu yüzden yeni bir dil öğrenen çocuklar, farklı bir kültür, inanç ve düşünce sistemini de tanımış olur. Söz konusu durum ise öğrencilerin henüz erken yaşlarda ufkunun açılmasını ve dünyaya doğru bir bakış açısıyla bakmalarını sağlar.

·  Boş Zaman Sağlıyor

Erken yaşta İngilizce öğrenen çocuklar, daha sonraki yıllarda İngilizce öğrenebilmek için ekstradan zaman ayırmak zorunda kalmayacaktır. Zamanında İngilizce öğrenemeyen akranları hafta sonları kurslara giderken, erken yaşta İngilizce öğrenenler bu zamanı kendilerini farklı alanlarda geliştirmek için kullanabilecektir. Bu durum ise onun kendisini çok daha kaliteli bir şekilde yetiştirmesine yardımcı olacaktır.

·  Çocuklarda Özgüveni Ön Plana Çıkarıyor 

Yabancı dil öğrenen çocuklar, farklı dilde konuşanlarla iletişim kurabilir, onların söylediklerini anlayabilir ve düşüncelerini doğru şekilde o insanlara aktarabilir. Bütün bu süreç ise o öğrencilerin özgüvenlerinin olumlu yönde gelişmesini sağlayacaktır. Böylece çocuklar kendinden emin, özgüvenli ve dünyaya açık bir şekilde yetişecektir.

·  Eğitim Hayatındaki Başarıyı Arttırıyor 

Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların akademik başarısının, tek dil bilen akranlarına kıyasla çok daha yüksek olduğu farklı araştırmalarda ortaya konulmuştur. Dil öğrenmek, öğrencilerin öğrenme hızlarını, hafızalarını ve dinleme becerilerini de olumlu etkilemektedir.

İlginizi Çekebilir: MEB 4. Sınıf Çalışma Fasikülleri PDF İndir (Tüm Dersler)

 

2. Sınıf İngilizce Yıllık Plan

2.sınıf İngilizce yıllık plan, İngilizce öğretmenlerinin derslerini çok daha etkili ve doğru konu sırası ile işlemesine imkân verir. Aşağıda ek bilgi olması açısından üniteler ve konuları paylaştık. Sonrasında ise yıllık planınızı yazının sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. Ünite Words – Kelimeler

·        Telling people what we know (This’s/That’s a/an…)

2. Ünite Friends – Arkadaşlar

·        Asking someone’s name (What’s your name?, My name is …)

·        Greeting and meeting people (Hi, Hello, Good morning, …)

3. Ünite In The Classroom – Sınıfta

·        Expressing and responding to thanks (Thank you, Thanks, You are welcome)

·        Giving and responding to simple instructions (Open, Close, Shut)

·        Making simple requests (Can you, Excuse me, I’m sorry …)

·        Giving simple directions (Turn…, … left, … right.)

 

4. Ünite Numbers – Rakamlar

·        Expressing quantity (How many … are there?)

·        Making simple inquiries (How old are you?)

·        Naming common objects

·        Naming numbers (Count numbers from 1 to 10.)

5. Ünite Colors – Renkler

·        Expressing likes and dislikes (like, don’t like)

·        Making simple inquiries (What color …?) 

·        Naming colors (Black, blue, brown …)

·        Naming numbers (How many ….?)

 

6. Ünite At The Playground – Oyun Parkında

·        Making simple inquiries (Do you …?)

·        Making simple suggestions (Let’s …)

7. Ünite Body Parts – Vücudun Bölümleri 

·        Making simple inquiries (What is this?)

·        Talking about possessions (My/your …)

·        Telling someone what to do

8. Ünite Pets – Evcil Hayvanlar

·        Making simple inquiries (Where is, Where are …?)

·        Talking about locations of things

9. Ünite Fruit – Meyve

·        Expressing likes and dislikes (like, don’t like)

·        Giving and responding to simple instructions

·        Making simple inquiries (Do you …? Yes, I do, No I don’t.)

·        Telling someone what to do

10. Ünite Animals – Hayvanlar

·        Expressing abilities (can, can’t)

·        Expressing likes and dislikes (like, don’t like, hate)

·        Making simple inquiries (Can you …?)

 

2. Sınıf İngilizce yıllık plan, sizler için BuradanBastır tarafından paylaşılmaktadır. Yıllık planın olduğu dosyaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (Yıllık plan https://www.ingilizceciyiz.com/ sitesinden alınmıştır.)

 

             >>>  2. Sınıf İngilizce Yıllık Plana Ulaşmak İçin Buraya Tıklayın. <<<

 

PDF olarak indirdiğiniz 2. Sınıf İngilizce yıllık planını kaliteli basılmış çıktısını buradanbastir.com ile alabilirsiniz. Üstelik kapınıza kadar teslim.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 • https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2151280
 • https://www.kariyer.net/pozisyonlar/ingilizce+ogretmeni/nedir#2
 • https://blog.cambly.com/tr/neden-cocuklar-yabanci-dili-erken-yasta-ogrenmeli/
 • https://ingilizceciyiz.com

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler